ZM: Meža pārraudzības procesi ir jāpārskata un jāpilnveido

Šā gada 28. augustā zemkopības ministrs Kaspars Gerhards aizvadīja tikšanos ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētāju Egilu Baldzēnu un Latvijas Meža nozares arodbiedrības priekšsēdētāju Ingunu Siņicu, lai diskutētu par aktualitātēm un problemātiku meža pārraudzības dienesta darba procesos. Tikšanās laikā tika pārrunāta atalgojuma politika Valsts meža dienestā, līdz šim paveiktie uzlabojumi un modernizācija, kā arī iespējamie priekšlikumi nodokļu politikas pilnveidošanai 2021. gadam.

Ministrs Kaspars Gerhards uzsvēra, ka ir nepieciešams stiprināt Valsts meža dienestu, tajā skaitā veidojot arī samērīgu un atbilstošu atalgojuma sistēmu dienesta darbiniekiem. Kā viens no iespējamajiem risinājumiem tika norādīta nodokļu politikas pilnveidošana, kas attiecināma tieši uz meža nozari, tostarp nepieciešams pārskatīt gan šā brīža finanšu situāciju dienestā, gan veicamos darbus, gan sasniegtos un sasniedzamos mērķus.

Zemkopības ministrija sadarbībā ar Valsts meža dienestu plāno veikt padziļinātu situācijas pārskatīšanu, lai izvērtētu ne tikai dienesta darbinieku atalgojuma samērīgumu, bet arī dienesta kopējo darbības kārtību.

Tikšanās laikā tika diskutēts arī par nevienlīdzību darbaspēka jautājumos – LBAS priekšsēdētājs vērsa uzmanību, ka ir novērojamas atalgojuma atšķirības vietējam darbaspēkam un ārvalstu darbaspēkam, proti, darba devēji nosaka lielāku atalgojumu ārvalstniekiem nekā vietējiem darbiniekiem. Savukārt ministrs Kaspars Gerhards uzsvēra, ka citu valstu darbinieku ievešanas un atalgojuma problemātika jau ir Nacionālās apvienības un Zemkopības ministrijas dienaskārtībā. Darbaspēka pieejamība un atalgojuma samērīgums ir aktuāls jautājums ne tikai lauksaimniecības nozarē, bet Latvijā kopumā. Tālab, lai rastu ilgtspējīgu risinājumu, kas piemērots Latvijas darba tirgus vajadzībām un nācijas izaugsmei, šie jautājumi tiek diskutēti visos līmeņos gan Saeimā, gan Ministru kabinetā. Latvijas darba tirgus dalībnieku diskriminācija nav pieļaujama – valsts līmenī ir jārada mehānisms, lai darba devējs izvēlētos Latvijas pilsoni, nevis imigrantu. Tieši tāpēc ir aktīvi jāstrādā ar darbinieku izglītošanu, pārkvalifikāciju un reemigrāciju, lai iespējami ātrāk novērstu pieaugošo darbinieku trūkumu.

Avots: Zemkopības ministrija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *