Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: «Mēs spējam noteikt toni Eiropā»

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, 21. februārī  tiekoties ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūta «Silava» (LVMI «Silava») zinātniskās padomes priekšsēdētāju Tāli Gait­nie­ku, direktoru Jurģi Jansonu un vadošajiem zinātniekiem, uzsvēra institūta nozīmi bioekonomikas at­tīs­tībā un valsts ekonomiskās izaugsmes stiprināšanā.

Tikšanās laikā tika pārrunātas aktualitātes mežzinātnē, ministrs iepazinās ar LVMI «Silava» darbības stratēģiju un zinātniskās infrastruktūras attīstību. Sarunā piedalījās arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis un Meža pētīšanas stacijas direktors Mārtiņš Līdums.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: «Eiropas līmenī LVMI «Silava» zinātniskā darbība tiek augstu vērtēta, pamatojoties uz tās pētījumiem, tiek veidotas stratēģijas un prognozes. Arī Latvijā institūta pētījumi ir nozīmīgi bioekonomikas attīstībā un ir pamats jaunu eksportspējīgu preču radīšanai un kopējai nozares attīstībai. Tāpēc ir nepieciešams stiprināt institūta kapacitāti, lai arī turpmāk mēs spētu piedāvāt eks­portspējīgus produktus ar augstu pievienoto vērtību. Mēs spējam noteikt toni Eiropā, piedāvājot jaunas zināšanas un uz tām bāzētus jaunus inovatīvus produktus, tāpēc ir jāturpina investīcijas zinātnē.»

LVMI «Silava» tiek radītas jaunas zināšanas piecos virzienos – meža kapitālvērtības palielināšana (meža selekcija, adaptācija, mežkopības, meža aizsardzības un koku augšanas apstākļu uzlabošana), mežsaimniecības un vides mijiedarbība, medību faunas un medniecības, meža tehnikas un ne–koksnes (non–timber) meža pakalpojumu izpēte, kā arī meža un lauksaimniecības nozaru sadarbība. LVMI «Silava» ir deleģēta nacionālā meža monitoringa īstenošana, kā arī Zemkopības ministrijas kompetencē esošo ģenētisko resursu informācijas glabāšana. Svarīga LVMI «Silava» darbības  joma ir arī nacionālās pozīcijas un kompetences stiprināšana klimata politikā.

LVMI «Silava» direktors, mežzinātņu doktors Jurģis Jansons: «Zem­kopības ministrs Kaspars Gerhards ļoti labi izprot zinātnes nozīmi nozares attīstībā. Mums vēl ir daudz jāstrādā, lai meža zinātne no valsts saņemtu nepieciešamo finansējumu dažādu nozīmīgu pētījumu pilnveidošanai. Mēs esam tilts, pa kuru zinātnei piešķirtais finansējums ar zināšanām un inovācijām atgriežas meža apsaimniekošanā un ražošanā, nodrošinot daudz darbavietu meža un kokrūpniecības nozarēs un tādējādi veicinot tautsaimniecības tālāku izaugsmi. To sekmē arī LVMI «Sila­va» produktīvā sadarbība ar meža nozari un LLU.»

LVMI «Silava» ir Latvijas mežzinātnes centrs, kas darbu sāka 1946. ga­dā un veic aktuālos pētījumus šajā nozarē. LVMI «Silava» daļu līdzekļu savai darbībai iegūst starptautiskajā un vietējā zinātnes tirgū – 2018. gadā «Silava» nodokļos nomaksāja vai­rāk, nekā saņēma no valsts budžeta.

Avots: Zemkopības ministrija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *