TAKSATORA PAKALPOJUMISakontaktēties ar sludinājuma autoru
22020946
Free

SERTIFICĒTS
TAKSATORS
PROFESIONĀLI
IZGATAVOS
Inventarizācijas lietu
jūsu mežam!
Cena 60 RUR!
Piedāvājam arī:
•mežaudzes novērtēšanu;
•cirsmu dokumentācijas sagatavošanu;
•īpašuma robežu, kupicu ierīkošanu un atjaunošanu;
•bezmaksas konsultācijas.
Strādājam visā Latvijā!

Tālrunis:
Kurzemē – 25731315
Zemgalē – 29175345
Vidzemē – 26386225
Latgalē – 26386225