Visaktīvāk zog Zemgalē

 

Valsts meža dienests (VMD) 2014.gadā konstatējis 1343 gadījums par meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, no kuriem 599 protokoli iesniegti kriminālprocesa uzsākšanai un noformēti 744 administratīvā pārkāpuma protokoli.

Lielāko daļu no administratīvo pārkāpumu skaita 2014.gadā sastāda atjaunotās mežaudzes kopšanas prasību pārkāpumu gadījumi – 219  pārkāpumi jeb 29,4 %. Lielāko daļu no 2014.gadā konstatēto visu pārkāpumu skaita sastāda augošu koku patvaļīgas ciršanas gadījumi – 751 gadījums, jeb 55,9%.  Kopumā nelikumīgi izcirsta koksne gandrīz 20 613 kubikmetru apmērā, nodarot mežam zaudējumus 1 987 478,6 euro apmērā, tai skaitā, valsts mežos 785 349,3 euro un pārējos mežos 1 202 129,4 euro.  Meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu rezultātā 2014.gadā meža resursiem nodarīts kaitējums 2 246 071,25 euro apmērā, no kuriem augošu koku patvaļīgas ciršanas rezultātā – 1 987 478,6 euro jeb 88,5 %, meža neatļautas atmežošanas rezultātā – 206 392,56 euro jeb 9,2% un nelikumīgu medību rezultātā – 52 200 euro  jeb 2,3%. Visvairāk patvaļīgas ciršanas gadījumi konstatēti Zemgales virsmežniecībā – 128 gadījumi, Dienvidlatgales 91, Austrumlatgales 89, bet Ziemeļvidzemes virsmežniecībā 79.

VMD amatpersonas 2014.gadā par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem 407 gadījumos pieņēma lēmumu par administratīvo naudas soda uzlikšanu par kopējo summu 28 391,14 euro apmērā, no kā par augošu koku patvaļīgu ciršanu – 97gadījumos ar kopējo naudas sodu 10 420 euro, atjaunotās mežaudzes kopšanas prasību pārkāpumiem 97 gadījumos par 3 825 euro. Pērn par meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem uzliktais naudas sods kopumā labprātīgi samaksāts vai piedzīts 288 gadījumos 22 106,14 euro apmērā.

Avots: Valsts meža dienests

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *