Visā Latvijā izsludināta dabas katastrofas situācija mežsaimniecībā

Foto no Meža Avīzes fotokonkursa, autors: Valtere.

Aizvadītā gada 28. decembrī Krīzes vadības padomes ārkārtas sēdē tika atzīta valsts mēroga dabas katastrofa mežsaimniecības nozarē. Katastrofas situācija stājās spēkā līdz ar Krīzes vadības padomes lēmumu.

Lūdz atbalstu

Ņemot vērā laika apstākļus, kuru dēļ ir apgrūtināta mežizstrāde, kā arī koksnes izvešana no meža, Latvijas Mežizstrādātāju savienība un Latvijas Meža īpašnieku biedrība rosināja Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju meža nozarē.

Latvijas Meža īpašnieku biedrība iepriekš pauda atbalstu Latvijas Mežizstrādātāju savienības argumentiem ka situācijā, kad vasaras un rudens periodos ir bijušas ilgstošas lietavas, bezsala periods, kas ar īslaicīgu sniega segu un sekojošu tās nokušanu turpinās decembrī, valdībai ir nepieciešams izvērtēt situācijas nopietnību un pieņemt lēmumu, līdzīgi, kā tas  tika izdarīts par lauksaimniecības nozari.

Latvijas Meža īpašnieku biedrības Valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks Krīzes vadības padomes sēdē norādīja sekojošo:

1) Šāds lēmums dotu meža īpašniekiem iespēju  lūgt Lauku atbalsta dienestam pagarināt projektu izpildes termiņus, gadījumos kad meža ieaudzēšana, jaunaudžu retināšana un neproduktīvu audžu nomaiņa nav iespējama pārlieku lielā mitruma dēļ;

2) Nokrišņu ietekme uz šogad stādītajām jaunaudzēm būs redzama nākamajā pavasarī, tādēļ pastāvot riskam, ka daļa no tām varētu būt pilnīgi vai daļēji iznīkušas, paredzēt iespēju meža īpašniekiem saņemt atbalstu šādu audžu atjaunošanai, izmantojot Lauku attīstības programmas pasākuma «Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana» pieejamo finansējumu;

3) Kā viens no būtiskākajiem jautājumiem, kura aktualitāti apliecinājusi pašreizējā situācija, ir nepieciešams skaidrs rīcības plāns, kā valstī atbalstīt meliorācijas sistēmas rekonstrukciju un renovāciju privātajos mežos. Noteikti ir jādomā, kā stimulēt meža īpašniekus, lai meliorācijas sistēmu sakārtošanas darbi tiktu realizēti ne tikai viena īpašuma robežās, bet gan visā saistītajā meliorācijas sistēmā.

Nevis ārkārtējā situācija, bet dabas katastrofa

Tomēr, kā informē Zemkopības ministrija (ZM), tā kā piemērot likuma «Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli» normas nav objektīva pamata, taču spēkā esošais tiesiskais regulējums ir pietiekams katastrofas pārvaldīšanai, Krīzes vadības padome neatbalstīja ārkārtējās situācijas mežsaimniecībā izsludināšanu. Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumu tika pieņemts lēmums atzīt, ka rudens lietavu un plūdu izraisītās sekas mežsaimniecībā ir definējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa.

Tādējādi tas dod iespēju mežsaimniecības, tostarp mežistrādes uzņēmumiem saistīt to ar «nepārvaramas varas» jēdzienu, kā tas norādīts Civillikumā. Grūtībās nonākušajiem uzņēmumiem būs iespēja atsaukties un piemērot «force majeure», kas paredz pilnībā vai daļēji atteikties no iespējamo līgumsodu piemērošanas saistību neizpildes gadījumos.

Domstarpību gadījumos var nākties tiesāties

«Tas nenozīmē automātisku atteikšanos no līgumsaistību izpildes. Tas ir aicinājums iesaistītajām pusēm gadījumā, ja šie nelabvēlīgie apstākļi mežsaimniecībā ir radījuši grūtības saistību izpildē, ņemt vērā šo situāciju un atrast labākos risinājumus esošajām problēmām. Praktiski var izveidoties divas situācijas. Pirmā – sarunu partneri atzīst objektīvos apstākļus un kopīgi ir gatavi atrast labāko risinājumu, kas, mūsuprāt, ir veiksmīgāka situācija. Otrā – kāds no partneriem nav gatavs to atzīt un tālāk risinājums tiek meklēts tiesā. Šajā gadījumā Krīzes vadības padomes lēmums strīda izvērtējumā var tikt ņemts vērā kā lietas apstāklis,» norāda ZM Meža departamenta direktors Arvīds Ozols.

Mežsaimniecība ietver meža zemes apsaimniekošanu pilnā meža audzēšanas ciklā, meža produkcijas sagatavošanu un tirdzniecību. Mežsaimniecības darbi ir meža stādīšana, sēšana; jaunaudžu kopšana; augošu koku atzarošana; koku gāšana, atzarošana, sagarumošana, krautnēšana, pievešana pie ceļa, iekraušana autotransportlīdzeklī un aizvešana.

Aicina nepiemērot soda sankcijas

Krīzes vadības padomes ārkārtas sēdē arī nolemts aicināt Valsts meža dienestu un Lauku atbalsta dienestu valsts mēroga dabas katastrofā cietušajām personām mežsaimniecībā, kas tieši saistītas ar minētajām rudens lietavu un plūdu izraisītajām sekām, nepiemērot soda sankcijas saistību neizpildīšanas gadījumā. Tāpat padome aicina Valsts ieņēmumu dienestu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam iespējām, personām, kuras saskaņā ar Zemkopības ministrijas sagatavotu atzinumu būs atzītas par valsts mēroga dabas katastrofā cietušajām personām mežsaimniecībā un, kuras ir tieši saistītas ar minētajām rudens lietavu un plūdu izraisītajām sekām, nepiemērot soda sankcijas par normatīvajos aktos noteikto pienākumu neizpildi. Iespēju nepiemērot soda sankcijas minētajām personām Krīzes vadības padome aicina rast arī kredītiestādes un citas līguma attiecībās esošas personas.

Avots: Zemkopības ministrija, Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *