Vienkāršoti zemes iegādes nosacījumi

Pērn veikti grozījumi likumā «Par zemes privatizāciju lauku apvidos», kas vienkāršo nosacījumus lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) iegādei Latvijas pilsoņiem. Nozīmīgākās izmaiņas, kas veiktas 2017. gadā:

– no likuma ir izslēgts nosacījums, ka zemi drīkst pirkt personas, kuras vismaz pēdējo trīs gadu laikā ir saņēmušas ES tiešos maksājumus. Izslēgta arī norma, kas paredz saimniecībām vai uzņēmumiem zemes iegādē nosacījumu par to, ka ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas jāveido vismaz 1/3 no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem pēdējo trīs gadu laikā;

– tāpat juridiskajām personām vairs netiek prasīts, lai vismaz vienam īpašniekam vai pastāvīgam darbiniekam ir atbilstoša profesionālā izglītība;

– lai atvieglotu zemes iegādi pašmāju lauksaimniekiem, ir mainīta pirmpirkuma tiesību kārtība. Ja īpašnieks vēlas savu zemi pārdot, pirmpirkuma tiesības uz to ir zemes nomniekam un Latvijas Zemes fonda pārvaldītājam;

– paaugstinātas valsts valodas prasības ārzemniekiem, kuri vēlas iegādāties zemi Latvijā – ārzemniekiem kopš 2017. gada 1. jūlija jāpārzina valsts valoda vismaz B līmeņa 2. pakāpē.

Avots: Zemkopības ministrija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *