Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības

Lai vienkāršotu traktortehnikas un tās piekabes otrās kategorijas pārbūves* prasības un kārtību, kā arī reglamentētu trešās kategorijas pārbūves kārtību un prasības, sagatavots jauns traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumu projekts, kas vienkāršo otrās kategorijas jeb individuālās pārbūves sarežģītos nosacījumus (tehniskā projekta sagatavošanu), kas līdz šim ir atturējuši traktortehnikas vai tās piekabes īpašniekus no pārbūves oficiālas veikšanas un reģistrēšanas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA). Tādēļ tehniskais projekts tiks aizstāts ar tehnisko dokumentāciju, un tajā nebūs jāatspoguļo sarežģīti tehniskie rasējumi un aprēķini.

Otrās kategorijas pārbūvē, skarot kādu no pirmās kategorijas pārbūves veidiem, otrās kategorijas pārbūves tehniskās ekspertīzes laikā, ja to vēlas tehnikas īpašnieks (turētājs), var tikt vērtēti arī pirmās kategorijas pārbūves elementi, tādejādi atsevišķi nebūs jāveic pirmās kategorijas pārbūves vērtēšana.

Noteikumi noteic arī trešās kategorijas pārbūves kārtību un prasības. Trešās kategorijas pārbūvi var veikt juridiskā persona, kas tirgū to piedāvā kā pakalpojumu. Trešās kategorijas (sērijveida) pārbūvei plānots piemērot tādas pašas tehniskās prasības kā otrajai, bet par katras pārbūves sēriju sagatavojot un saskaņojot tehnisko projektu, kurā ir jāatspoguļo tehniskā risinājuma detalizēti rasējumi un aprēķini.

Noteikumi paplašina otrās un trešās kategorijas pārbūves sarakstu un nozīmīgākās tehniskās prasības vairākiem pārbūves veidiem, piemēram, traktortehnikas pārbūvei par kokvedēju, piekabes pārbūvei par platformu vai piekabes tiltu novietojuma maiņai, mehānisko kompleksu uzstādīšanai vai demontēšanai traktortehnikai un piekabei, tādu mehānismu kompleksu uzstādīšanai traktortehnikai un tās piekabei vai demontēšanas no tās, kuri atbilst normatīvo aktu prasībām par mašīnu drošību, tādējādi mainot traktortehnikas vispārējos gabarītus, masu un funkcionalitāti.

Jaunie noteikumi aizstāj patlaban spēkā esošo valdības 2014.gada 8. jūlija kārtību Nr. 382 «Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi». Noteikumi «Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi» stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».

* Pārbūves veidus iedala trīs kategorijās: 1) pirmās kategorijas pārbūve (P1) – traktortehnikas individuāla pārbūve, ar kuru tiek mainīti traktortehnikas uzskaites tehniskie dati un konstruktīvie parametri, neiejaucoties tās konstrukcijā., un automobiļa piekabes pārbūve, nemainot konstruktīvos parametrus. 2) otrās kategorijas pārbūve (P2) – traktortehnikas vai tās piekabes individuāla pārbūve, ar kuru tiek mainīta traktortehnikas vai tās piekabes konstrukcija, gabarīti, masa vai funkcionalitāte vai konstruktīvie parametri un kuras dēļ var tikt mainīts traktortehnikas vai tās piekabes lietojuma mērķis un kategorija; 3)    trešās kategorijas pārbūve (P3) – traktortehnikas vai tās piekabes sērijveida pārbūve, ar kuru tiek mainīta traktortehnikas vai tās piekabes konstrukcija, gabarīti, masa vai funkcionalitāte vai konstruktīvie parametri un kuras dēļ var tikt mainīts traktortehnikas vai tās piekabes lietojuma mērķis un kategorija.

Avots: Zemkopības ministrija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *