Var pieteikties uz kompensācijām par NATURA 2000

No šā gada 20.aprīļa līdz 22.maijam Lauku atbalsta dienests (LAD) uzsāk pieteikumu pieņemšanu kompensāciju izmaksai par saimnieciskās darbības ierobežojumiem NATURA 2000 teritorijās un mikroliegumos gan NATURA 2000 teritorijās, gan ārpus tās. Šogad kompensāciju izmaksā ir divi būtiski jaunumi: pirmkārt, visas kompensāciju izmaksas – gan par NATURA 2000 teritorijām, gan par mikroliegumiem NATURA 2000 teritorijās un arī ārpus tām, administrēs Lauku atbalsta dienests. Dabas aizsardzības pārvaldē, kas iepriekš administrēja valsts kompensācijas, tuvākajos gados par šīm platībām atbalstu saņemt nevarēs. Otrkārt, šis ir pirmais gads, kad tiks piemērota diferencēta kompensācijas likme atkarībā no aprobežojuma smaguma.

Sākot ar šo gadu daļa meža īpašnieki varēs saņemt diferencētu kompensācijas apmēru, atkarībā no aprobežojuma smaguma – pretendents, kam vienā zemes vienībā ir viena veida saimnieciskās darbības ierobežojumi, varēs pieteikties uz šāda apmēra kompensāciju: • 160 €/ha – aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte; • 120 €/ha – aizliegta galvenā cirte; • 45 €/ha – aizliegta kailcirte.

Pagaidām šādas diferencētas kompensācijas netiks ieviestas attiecībā uz īpašumiem, kuros ir dažādi aprobežojuma veidi. Pretendentam, kam vienā zemes vienībā ir vairāku veidu saimnieciskās darbības ierobežojumi, izmaksās kompensāciju 112 €/ha.

Atbalstu var saņemt par meža zemes platību:

  • kurā kārtējā gada 1.aprīlī ir spēkā kāds no šādiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem: aizliegta mežsaimnieciskā darbība; aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte; aizliegta galvenā cirte; aizliegta kailcirte; • kurai veikta inventarizācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas kārtību un inventarizācijas dati ir iekļautai meža valsts reģistrā ne vēlā kā kārtējā gada 1.aprīlim.

Avots: Meža īpašnieku biedrība

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *