Valsts meža dienesta Gada cilvēks 2020

Valsts meža dienests jau sesto gadu pēc kārtas, katrā struktūrvienībā izvēl Gada cilvēku.

Valsts meža dienesta (VMD) – valsts pārvaldes iestādes darbinieki visā Latvijas meža teritorijā uzrauga normatīvo aktu ievērošanu, uzrauga meža apsaimniekošanu, izmantošanu un medību normatīvo aktu ievērošanu, novērš pārkāpumus,  realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai. Šogad par centīgu darbu izvēlēti un sveikti pavisam vienpadsmit VMD Gada cilvēki, kurus tuvākie kolēģi atzinīgi novērtējuši viņu ikdienas darbā:

Inga VAIŠVILE

Austrumlatgales virsmežniecības pārvaldes sekretāre.

Viņu raksturo ar vārdiem – sirsnīga, atbildīga, zinoša, izpalīdzīga. Īsi pirms 2008. gada Ziemassvētkiem pietiecās vakantajam mežziņa vietnieces amatam uz laiku Viļānu mežniecībā , bet palika VMD, vēlāk strādāja par mežzini kaimiņu virsmežniecībā,  līdz 2013. gada februārī  uzsāka darbu Austrumlatgales virsmežniecībā pārvaldes sekretāres amatā. Viņa mīl darbu, ir atsaucīga pret kolēģiem un klientiem, ar labu humora izjūtu. Atnāks uz darbu arī atvaļinājuma laikā, ja tas būs nepieciešams un sniegs savu padomu jebkuras problēmas risināšanā.

Maija GAIZIŅA

Centrālvidzemes virsmežniecības vecākā referente.

Darbiniece ar augstu atbildību pret saviem veicamajiem pienākumiem, darbiniece, kurai piemīt apbrīnojama  rūpība,  centība un darba mīlestība. Īpašas ir viņas spējas uzklausīt, ieklausīties, sadzirdēt un izprast līdzcilvēkus un izteikt priekšlikumus vislabākajam situācijas atrisinājumam. Kolektīvā iemantojusi patiesu cieņu. Kolēģi visbiežāk tieši pie viņas griežas ar lūgumu palīdzēt rast pareizāko risinājumu profesionālajā jomā un nekad netiek atraidīti. Viņas profesionalitāte un laipnība, cieņa pret kolēģiem un klientiem, rada pozitīvu iespaidu par iestādi un par Meža dienesta darbu kopumā.

Harijs AIGARS

Dienvidkurzemes virsmežniecības Saldus nodaļas mežzinis.

Savus mežziņa amata pienākumus viņš veic godprātīgi un profesionāli. Viņš iemantojis atzinību kolēģu vidū ar savu entuziasmu un iedvesmu jebkurā situācijā. Ar izcili pozitīvu un enerģisku attieksmi ķeras klāt jebkuram darbam. Viņam svarīgs arī taisnīgums, vienmēr skaļi pateiks savas domas un nostāju īstajā brīdī un arī citos brīžos… Vienmēr atradīs pareizos vārdus, lai uzmundrinātu kolēģus. Vienmēr operatīvi, profesionāli un sekmīgi piedalās uguns dzēšanā un ir tik enerģisks, ka būtu gatavs doties  dzēst ugunsgrēku arī blakus virsmežniecībās. Viņa atraktivitāte un entuziasms ir pamanāms visos VMD pasākumos un viņu noteikti atpazīst mežinieki no dažādiem Latvijas novadiem.

Dainis KOKINS

Dienvidlatgales virsmežniecības Daugavpils nodaļas mežzinis.

Viņš ir no to mežziņu «pulciņa», kuriem, plānojot atvaļinājuma grafiku, nav pat radusies doma atvaļinājumu pieteikt vasarā. Iemesls tam ir viens – viņa apgaita ir viena no degošākajām visā valstī, jo uzraugāmajā teritorijā ir gan Daugavpils pilsēta, gan piepilsēta. Lielā pieredze ugunsgrēku dzēšanā un dzēšanas darbu organizēšanā iespēju robežās ļauj palīdzēt arī kolēģiem viņu apgaitā. Sabiedrisks un atsaucīgs, profesionāli veic darba pienākumus, un jebkuru uzticēto darbu prot darīt radoši. Aktīvs Meža dienu pasākumu  organizēšanā un darbā ar bērnudārzu audzēkņiem, izglītojot bērnus par meža un vides aizsardzības jautājumiem.

Raimonds FRIDVALDS

Rīgas reģionālajā virsmežniecības inženieris medību jautājumos.

Vērojot no malas – atturīgs un nosvērts. Tomēr šis priekšstats ir mānīgs un to vislabāk zina tie, kuri ar viņu strādā vienā kolektīvā. Jo patiesībā viņš ir sirsnīgs, draudzīgs, vienmēr gatavs palīdzēt. Savu amatu veic godprātīgi un profesionāli. Māk atrast pareizos vārdus gan esošajiem, gan topošajiem medniekiem. Darba biedru vidū izpelnījies cieņu un uzticēšanos un kolēģi ir gandarīti par darbu vienā kolektīvā ar viņu.

Vigonts KUKLIS

Sēlijas virsmežniecības Viesītes nodaļas vecākais mežzinis. 

Izcils mežkopis! Inteliģents, atbildīgs, strādīgs un pretimnākošs kolēģis. Savas nodaļas patriots un vienojošais elements. Viņam piemīt ļoti laba humora izjūta. Aktīvi un ar prieku piedalās dienesta pasākumos. Biškopis un mednieks, kurš nodarbojas ar smiltsērkšķu audzēšanu un kuru aizrauj arī vecās būves un arhitektūra. Labprāt ceļo.

Dace DANIEKA

Zemgales virsmežniecības vecākā referente.

«Balta nāca tautu meita  kā ar sniegu apsnigusi; Nav ar sniegu apsnigusi, nāk ar savu tikumiņu.»

Viņu var raksturot ar vārdiem – ieturēta, izturēta, vienmēr ļoti pieklājīga. Ir tik viegli un patīkami būt kopā un darīt darbu kopā ar tādiem cilvēkiem! Jo mīlestības caurstrāvots darbs ir bezpūļu darbs, kas svētī ne vien otru, bet arī pašu devēju. Sabiedrību kopj dodot.  Dots devējam atdodas.  Pašā devējā un viņa apkārtnē. Viņas klātbūtne un līdzdalība rada vieglumu un gaišumu ikdienā.

Astrīda ZEPA

Ziemeļaustrumu virsmežniecības vecākā referente.

Viņas klusais atbalsts kolēģiem uzreiz nav pamanāms, bet bez viņas iniciatīvas, korektuma, vērīguma un precizitātes mežniecības, dažbrīd saspringtais, ikdienas darbs nevarētu ritēt tik harmoniski. Viņas izteiktie aizrādījumi un pamudinājumi veikt darbu labāk izskan viegli ironiski, bet tajā pašā laikā mīļi un uzmundrinoši. Viņa ir pelnījusi visu kolēģu cieņu, apbrīnu un sirsnīgāko paldies par savu profesionalitāti un ieguldīto enerģiju patīkamas vides radīšanā darba kolektīvā

Mārtiņš RALLE

Ziemeļkurzemes virsmežniecības Talsu nodaļas vecākais mežzinis.

Gandrīz trīs gadus viņam ir uzticēta Talsu nodaļas mežziņu pārraudzība un vadība. Viņš nevienam neliedz savu padomu –  īpaši jauno tehnoloģiju jomā – katru jaunu uzdevumu uztver ar entuziasmu un enerģiju. Nekad nav atteicis palīdzību, ja tā tiek lūgta, un labprāt iesaistās un organizē kolektīva saliedēšanas un koleģiālo saišu stiprināšanas pasākumus. Piedalās mednieku eksaminācijas komisijā, medību koordinācijas komisijā un ir Ziemeļkurzemē vienīgais, kuram  uzticēta bezpilota lidaparāta vadība un kontrole. Būdams kaislīgs mednieks, piedalās gan vilku populācijas ierobežošanā, gan sava medību kolektīva rīkotajos medību pasākumos. Un neviens vien mednieks var apliecināt, ka viņa vilka balss atdarināšanas spējas ir nepārspējamas un grūti atšķiramas no īsta vilka gaudošanas

Madars ZARIŅŠ

Ziemeļvidzemes virsmežniecības vecākais inspektors medību jautājumos.

Dienā viņu ir grūti pamanīt, naktī vēl grūtāk. Tāds ir viņa darbs – būt neredzamam un klusi pieskatīt to, kas notiek mežā.  Ja darīsi tikai atļautās lietas, nemaz nezināsi, ka tiki novērots, bet ja darīsi neatļautas lietas, agrāk vai vēlāk viņš tevi atradīs…. Izcils savas jomas meistars, apveltīts ar īpašu intuīciju būt tieši tajā vietā un tajā laikā, kur kāds dara ko aizliegtu. Rūpīgi izpētīs un pārbaudīs jebkuru aizdomīgo lietu un vietu. Māk veiksmīgi sadarboties gan ar kolēģiem, gan citām institūcijām. Taisnīgs un vienlīdz bargs pret visiem pārkāpējiem, bet tiem, kuri draudzējas ar likumu – pozitīvs un  nekaitīgs.

Inita AVOTIŅA

Centrālās administrācijas Personāla daļas vadītāja.

Viņu nevar nedzirdēt! Jo kā viņa pati saka: «Ja Dievs nebūtu gribējis, tad viņš tādu balsi man nebūtu devis». Tieši šogad aprit divdesmit gadi, kopš darba gaitas rit Valsts meža dienestā. Laika gaitā ir mainījušās durvju plāksnītes un pilsētas, bet nemainīgs palicis viens – Valsts meža dienests!» Cilvēks, kas ir ne tikai klāt formālos un neformālos pasākumos, bet arī aktīvi piedalās to organizēšanā.  Viņas radošums un mākslinieciskums visspilgtāk izpaužas ikgadējos kolektīva saliedēšanas pasākumu rīkošanā.  Aicinājumi piedalīties ir tik intriģējoši, ka saproti – «Ir jābūt klāt!». Viņa vienmēr steigs palīgā un uzmundrinās ikvienu. Daudzie pienākumi viņu nebiedē un arī viņas profesionālas zināšanas ir  dziļas un pamatīgas. Rūpējoties par Valsts meža dienesta kolēģu darba ikdienu, viņa rada skaistu un īpašu sajūtu svētkos.  Izdomas bagāta un nenogurdināma. Atsaucīga un aizrautīga. Humora pilna un dzēlīga. Kā zeme un jūra, kā Saule un Mēness, kā diena un nakts, kā karstums un aukstums, kā smiekli un asaras… – bezgala dažāda un mainīga..…

Andis KRĒSLIŅŠ

Valsts meža dienesta ģenerāldirektors, kurš nostrādājis deviņus gadus šajā amatā.

No visiem Valsts meža dienesta apbalvošanas nolikumā minētajiem pamatojumiem Gada cilvēka titula izvirzīšanai, kolēģi, izrādot  atzinību un novērtējot savu tuvāko kolēģu darbu, parasti min vienu, divus iemeslus apbalvojuma piešķiršanai.

Bet meža dienesta darbinieku vidū ir kolēģis, kura darbu Valsts meža dienestā var novērtēt ar pilnīgi visiem apbalvošanas nolikumā minētajiem pamatojumiem Gada cilvēka titula piešķiršanai., un tas ir Valsts meža dienesta ģenerāldirektors.

Avots: Valsts meža dienests

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *