Uzsāk datu publicēšanu atvērto datu formātā

Valsts vides dienests (VVD) uzsāk datu publicēšanu atvērto datu formātā Latvijas Atvērto datu portālā. VVD dati ir pieejami https:// data.gov.lv/dati/lv/organization/vvd

Tādējādi visiem interesentiem ir iespēja bez maksas iegūt datus par pieņemtajiem lēmumiem par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu, datus par zemes dzīļu izmantošanas licencēm, licencēm darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kā arī datus par VVD izsniegtajām atkritumu apsaimniekošanas atļaujām un atsevišķas datu kopas ar datiem par šajās atļaujās paredzēto darbību – šķirošanas, savākšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas, pārvadāšanas – apjomiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *