Uzlabo mehānismu naudas sodu iekasēšanai no ārvalstu autopārvadātājiem

Saeimas deputāti trešajā lasījumā atbalstījuši grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas efektivizē naudas sodu iekasēšanu no ārvalstu pārvadātājiem, kuri pārkāpuši ceļu satiksmes vai autopārvadājumu jomas noteikumus.

Likuma grozījumi noteic, ka lēmums par naudas soda uzlikšanu pieņemams pārkāpuma konstatēšanas vietā bez ārvalstu pārvadātāja klātbūtnes. Par pieņemto lēmumu paziņo, nosūtot protokolu–lēmumu ar elektroniskā pasta starpniecību, kā arī pārkāpuma konstatēšanas vietā informē transportlīdzekļa vadītāju. Pieņemtie grozījumi noteic, ka lēmums stājas spēkā paziņošanas brīdī, piemērotie sodi jāsamaksā nekavējoties un lēmumu iespējams pārsūdzēt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā un kārtībā.

Savukārt, lai novērstu pašu pārkāpumu, kontroles institūcija transportlīdzeklim var piemērot atbilstošu nodrošinājuma līdzekli – aizturēt transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentus, valsts reģistrācijas numura zīmes vai uzlikt transportlīdzeklim imobilizatoru (riteņu bloķētāju) –, noteic likuma grozījumi. Visus minētos nodrošinājuma līdzekļus iespējams piemērot līdz pārkāpuma novēršanai, kā arī uzliktā soda samaksai, savukārt imobilizatora izmantošanas gadījumā noteikts arī piemērošanas termiņš – ne ilgāk kā 30 dienas.

Ar izmaiņām likumā paredzēts nodrošināt, ka ārvalstu pārvadātājam piemērotie naudas sodi valsts budžetā tiek samaksāti savlaicīgi un pilnā apmērā. Tāpat ārvalstu un nacionālajiem pārvadātājiem tiks nodrošināti vienlīdzīgi konkurences apstākļi, uzliekot pienākumu novērst pārkāpumus neatkarīgi no pārkāpēja valstiskās piederības.

Līdz šim tiesiskais regulējums pieļāva iespēju ārvalstu pārvadātājiem izvairīties no piemērotā naudas soda samaksas. Tāpat praksē bija vērojama tendence, ka, lai arī garantijas nauda no ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu vadītājiem tiek iekasēta, tomēr nereti konstatētās neatbilstības netiek novērstas un transportlīdzeklis turpina piedalīties ceļu satiksmē, faktiski turpinot izdarīt pārkāpumu.

Avots: Saeimas preses dienests

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *