Unikālā pasākumā pirmo reizi stāda purvu

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) 18. maijā rīkoja unikālu pasākumu, kurā pirmo reizi Latvijā lielā platībā bijušajos kūdras izstrādes laukos Ķemeru Nacionālajā parkā tika stādīts purvs.
Projekta LIFE REstore ietvaros organizēja sfagnu jeb purva sūnu stādīšanas talku ar mērķi degradētajā purva teritorijā veicināt dabīgajiem mitrājiem raksturīgo augu atjaunošanos. Sfagnu stādīšana tik plašā teritorijā Latvijā notika pirmo reizi.
Lai talka noritētu, iepriekš ievākti vairāk nekā 2200 kg dažādu sugu sfagnu sūnas un citus purva augus dažādās kombinācijās, kas tika stādīti vairākos laukumos LIFE REstore izmēģinājumu teritorijā bijušajā kūdras izstrādes laukā Lielajā Ķemeru tīrelī, kur gadu desmitiem ne atjaunojas dabisks purvs. Zinātniskā eksperimentā LIFE REstore noteiks efektīvāko sfagnu stādīšanas veidu, kuru varēs izmantot bijušajos kūdras izstrādes laukos arī citviet Latvijā.
Renaturalizācija, stādot purvam raksturīgo veģetāciju, ir tikai viens no iespējamajiem bijušo kūdras izstrādes lauku atkārtotas izmantošanas veidiem. Projekts LIFE REstore analizē visus Latvijai piemērotos šādu teritoriju atkārtotas izmantošanas veidus un vairākās izmēģinājumu teritorijās Latvijā īsteno un pārbauda daļu no tiem, lai sagatavotu rekomendācijas šo teritoriju ilgtspējīgai izmantošanai.
Latvijā ir vairāk nekā 50 000 ha degradētu kūdrāju jeb teritoriju, kur pārtraukta vai vēl notiek kūdras izstrāde, pēc kuras būs jāpieņem lēmumi par šo teritoriju atkārtotu izmantošanu un jāveic rekultivācija.
Avots: Dabas aizsardzības pārvalde

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *