Ugunsnedrošā sezona turpinās

Vasaras sezonā daudzi no mums dodas uz mežu, lai atpūstos, ievāktu ogu un sēņu krājumus. Atpūtas cienītāji, sekojot sentēvu tradīcijām, bieži vien, neņemot vērā ugunsbīstamību, sakurina ugunskuru.

Lai izraisītu nekontrolējamu meža ugunsgrēku, pietiek arī tikai ar degoša izsmēķa izmešanu sausā meža zemsedzē.

Dedzinātāju mazāk nekļūst

Bezatbildības līmeni, kāds valda daļā sabiedrības, labi raksturo Valsts meža dienesta sniegtā statistika: 2016. gadā meža zemēs reģistrēti gandrīz 366 ugunsgrēki, uguns skārusi 230,3 hektārus, no kuriem 106,6 hektāri ir jaunaudzes. Valsts meža dienestam jāiegulda lieli resursi, lai veiktu ugunsgrēku atklāšanas un ierobežošanas darbus.

Jāatceras, ka jebkuram sabiedrības loceklim, dodoties aktīvā atpūtā uz mežu, ir jādomā par savas rīcības sekām. Arī meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem, strādājot mežā ugunsnedrošajā periodā, jābūt atbildīgiem. Zaru un ciršanas atlieku dedzināšana atļauta tikai ar ikreizēju Valsts meža dienesta mežziņa rakstisku atļauju.

Par aizliegumu neievērošanu draud sods

Ugunsnedrošajā periodā aizliegts kurināt ugunskurus mežā un purvā, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos. Aizliegts atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies. Aizliegts nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus, braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežiem un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai, ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu. Mežā aizliegts ciršanas atliekas vai ugunskuru kurināt tuvāk par 2 metriem no augošiem kokiem. Bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību aizliegts veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus. Par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām – no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

Raimonds Mežaks, mežkopis

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *