Tuvojas pārskatu gatavošanas laiks

Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu līdz 1. februārim informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību.

Šāda kārtība noteikta Meža likuma 8. nodaļas 29. pantā. Par iesniegtās informācijas patiesumu atbildīgs meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Pārskatus gatavo par koku ciršanu, meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu, jaunaudžu kopšanu un citām darbībām.

Ja šogad mežā veikta saimnieciskā darbība un darbi padarīti, meža īpašnieki pārskatus var sagatavot nekavējoties, negaidot nākamā gada janvāri. Pārskata veidlapu paraugi atrodami Valsts meža dienesta interneta vietnē: www.vmd.gov.lv

Ciršanas apliecinājumiem dažādi derīguma termiņi

Normatīvajos aktos teikts, ka kopšanas cirtē apliecinājuma derīguma termiņš ir trīs gadi, bet sanitārajā vienlaidus un sanitārajā izlases cirtē ne ilgāk kā divi gadi. Ja meža īpašnieks vēlas turpināt likumīgu koku ciršanu pēc apliecinājuma derīguma termiņa beigām, nepieciešams sagatavot jaunu iesniegumu un citus dokumentus, ja tādi nepieciešami. Piemēram, ja meža īpašums ieķīlāts, būs nepieciešams bankas vai citas kredītiestādes saskaņojums. Uzmanība jāpievērš kredītiestādes izsniegtā saskaņojuma derīguma termiņam. Ir gadījumi, kad kredītiestādes izdotā dokumenta derīguma termiņš ir tikai viens mēnesis. Kailcirtes un sanitārās vienlaidus cirtes gadījumā būs nepieciešams iestigotās cirsmas grafisks attēlojums jeb skice. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, atkarībā no funkcionālās zonas, iespējams, būs nepieciešams izcērtamo un atstājamo koku saraksts. Meža īpašnieka pilnvarotajai personai jāpārliecinās, vai nav beidzies pilnvaras derīguma termiņš. Ja pilnvaras devējs ir miris, pilnvara vairs nav derīga.

Pēc iesniegto dokumentu izskatīšanas mežzinis pieņems lēmumu par apliecinājuma koku ciršanai izsniegšanu, vai arī objektīvu iemeslu dēļ sagatavos atteikumu. Atsevišķos gadījumos mežzinis var pieņemt lēmumu pagarināt iesnieguma izskatīšanu. Pirms apliecinājuma koku ciršanai saņemšanas meža īpašniekam jāsamaksā valsts nodeva, kuras apmērs ir 4,27 euro. Ja meža īpašnieks vēlas apliecinājumus cirtēm, kurām ir atšķirīgs apliecinājuma derīguma termiņš, tad valsts nodeva būs jāmaksā par diviem ciršanas apliecinājumiem, tātad 8,54 euro. Šāda situācija var izveidoties gadījumā, ja meža īpašnieks iesniegumā par koku ciršanu mežā norādījis, ka, piemēram, vēlas cirst gan galveno izlases cirti, gan arī sanitāro izlases cirti. Neskaidrību gadījumā ieteicams sazināties ar Valsts meža dienesta darbiniekiem.

Jāpiebilst, ka par nepatiesu informācijas sniegšanu vai nesniegšanu vispār, draud administratīvā atbildība. Mežzinis katru pārskatu izvērtē un aizdomīgos gadījumos veic atbilstības pārbaudi dabā.

Raimonds Mežaks, mežzinis

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *