Svarīgākie normatīvie akti, kas stājušies spēkā no 1. janvāra

1) Meža likums no 2015.gada 1. janvāra attieksies arī uz citas lietošanas kategorijas, piemēram, lauksaimniecības zemi 0,5 hektāru un lielākā platībā, ja uz tās jau ir izveidojusies mežaudze ar koku vidējo augstumu vismaz pieci metri un kur mežaudzes šķērslaukums ir vienāds vai lielāks par mežaudzes minimālo šķērslaukumu. Tas nozīmē, ka šajā platībā jāievēro Meža likuma prasības un zemes īpašnieka pienākums būs šo zemi reģistrēt Meža valsts reģistrā, veicot meža inventarizāciju savā īpašumā vai iesniedzot Valsts meža dienestā pārskatu par meža ieaudzēšanu.

Ieteicams «jauno» mežu reģistrēt kā plantāciju mežu – tas atvieglos zemes atgriešanu lauksaimnieciskā ražošanā, ja zemes īpašniekam būs tāda vēlme.

Jaunos nosacījumus noteic Meža likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts.

2) No 2015.gada 1.janvāra meža inventarizāciju varēs veikt tikai akreditētā atbilstības novērtēšanas iestādē sertificētas personas, kuru profesionālā darbība ir civiltiesiski apdrošināta. To noteic Meža likuma 29.panta piektā daļa.

3) Turpmāk visu īpašnieku meža, tajā skaitā valsts, pašvaldības un citu īpašnieku meža apsaimniekošana notiks tikai un vienīgi saskaņā ar meža apsaimniekotāja izstrādātu plānu, ja kopējā apsaimniekojamā meža platība pārsniedz 10 000 hektāru. Šo prasību noteic Meža likums 31.1 un 32.pants.

4) Turpmāk meža apsaimniekošanas plānā jānorāda meža apsaimniekošanas mērķi, apsaimniekojamās teritorijas platība un atrašanās vieta, meža resursi un meža apsaimniekošanas pasākumi, to apjoma izvietojums un nosacījumi, ainavu cirtes mērķi, intensitāte un platība, meža apsaimniekošanas darbību ietekme uz meža resursu stāvokli, kā arī vides un sociālo jomu izvērtēšanas nosacījumi. To noteic Ministru kabineta 04.02.2014. «Noteikumi par meža apsaimniekošanas plānu».

Avots: Zemkopības ministrija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *