Šeit sākas mūsu rītdiena

 

2016. gada 6.janvārī Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta «Aizupēs» atklāts Ogres tehnikuma rekonstruētais mācību korpuss un jaunuzceltais angārs. Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtītā Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) «Ogres tehnikums» rekonstrukcijas projekta kopējais finansējuma apmērs bija 12 632 827 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 10,7 miljoni eiro un valsts budžeta līdzfinansējums – 1,8 miljoni eiro.

Soli pa solim

Ogres tehnikums, apvienojot 3 profesionālās skolas, izveidojies kā izglītības iestāde ar stiprām profesionālās izglītības saknēm. Bijušais Ogres Meža tehnikums mežsaimniecības speciālistus sagatavoja jau no tālā 1945. gada. Ar panākumiem skola attīstījusi arī  kokizstrādājumu programmas darbu.

Šodien Ogres tehnikums ierindojas starp labākajiem. Ik gadu audzēkņi uzvar ne tikai Latvijas, bet arī starptautiska mēroga konkursos. Ogres tehnikuma infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija bija nepieciešama kā priekšnosacījums jaunām iespējām gan audzēkņiem, gan pedagogiem, lai kļūtu vēl konkurētspējīgāki darba tirgū. Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) Ogres tehnikums savu tagadējo statusu un nosaukumu ieguva 2013.gada 1.septembrī. Pirms tam skola bija pazīstama kā Ogres Valsts tehnikums.

2014.gada 17.februārī tika uzsākti vecā mācību korpusa – PIKC «Ogres tehnikums»  administratīvās ēkas renovācijas būvdarbi, veidojot mācību kompleksu, darbus uzticot būvkompānijai «Skonto būve».  2014. gada 3. oktobrī PIKC «Ogres tehnikums» mācību korpusa grīdā svinīgi tika ievietota kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. 2015. gada 11. decembrī ēka jau tika nodota ekspluatācijā.

Šodien realizētā projekta ietvaros veikta tehnikuma rekonstrukcija un jaunas ēkas būvniecība, mācību korpusa rekonstrukcija, angāra būvniecība, mācību iekārtu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, izglītības programmu modernizācija, informācijas tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, bibliotēkas modernizācija un tehniskā projekta izstrāde.

Pārgriež svinīgo lentu

Atklāšanas pasākumā svinīgo lentu pārgrieza Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis, Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, Valsts izglītības un attīstības aģentūras (VIAA) direktore Dita Traidās, Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols, SIA «Skonto būve» valdes locekle Māris Kvite, arhitektu biroja SIA «Ozola&Bula» arhitekte Andra Bula, Ogres tehnikuma padomes priekšsēdētājs un SIA «Hansa Matrix» valdes loceklis Aldis Vagulis un Mežsaimniecības tehniķa profesionālās kvalifikācijas otrā kursa audzēknis un skolas direktore Ilze Brante.

Valsts prezidenta vēlējums

Atklāšanas pasākuma ievaddaļā tika nolasīts Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikums: «Vērienīgais un nozīmīgais Ogres tehnikuma rekonstrukcijas projekts uzlabos profesionālās izglītības kvalitāti un pievilcību reģionā, ļaujot tehnikuma audzēkņiem mācīties mūsdienīgā un motivējošā mācību vidē. Patiesi priecājos, ka Latvija ir ieguvusi vēl vienu modernu pasaules līmeņa profesionālās izglītības iestādi, kas veicinās profesionālās izglītības prestižu mūsu valstī. Skolā sākas mūsu rītdiena un tiek likti pamati mūsu valsts attīstībai. Laba un kvalitatīva izglītība ir ikvienas valsts attīstības priekšnosacījums. Mūsdienu pasaulē notiek ļoti strauja tehnoloģiju attīstība, kas pieprasa jaunas zināšanas un prasmes visa mūža garumā. Tāpēc ir nepieciešams radīt tādu izglītības sistēmu, kas spētu jauniešos attīstīt uzņēmējdarbības pieprasījumam atbilstošas prasmes un zināšanas. Tieši izglītoti cilvēki būs tie, kas spēs radīt idejas, kurās būs vērts investēt. Novēlu neapstāties pie sasniegtā un vēl mērķtiecīgāk sagatavot jaunos speciālistus darba dzīvē, palīdzot viņiem kļūt par nozaru līderiem un valsts attīstības noteicējiem. No visas sirds vēlu Ogres tehnikumam kļūt par nozīmīgu atbalstu Latvijas ceļā uz pārticību un labklājību.»

Sveic atklāšanas svētkos

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile: «Šis ir lielisks apliecinājums tam, ka Latvijā, ja mēs vēlamies, varam ne tikai runāt par to, ka ir jākļūst konkurētspējīgiem Eiropā, bet arī labi izdarīt lietas, lai tas tā notiktu. Šis ir lielisks apliecinājums tam. Šajā izglītības iestādē beidzot mēs spējam īstenot mācību programmas, kuras ir mūsdienīgas, atbilstošas mūsdienu darba tirgus prasībām. Mans vēlējums – lai šis posms ir stiprināts ar nākamajiem soļiem, lai šobrīd ieguldītais darbs būtu ilgtspējīgs un neatgriezenisks ilgtermiņā.»

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji Ogres tehnikuma direktorei Ilzei Brantei pasniedza «Profesionālās izglītības kompetences centra «Ogres tehnikums» nosaukuma plāksni, novēlot, lai šī diena, šī plāksne, šis kompetences centrs un visi citi Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences centri Latvijā ir apliecinājums tam, ka profesionālā izglītība ir bija un būs šīs ministrijas prioritāte, kas ļaus kļūt stiprākiem kopīgā darbā, īstenojot tālāko nosprausto ceļu un sasniedzot mērķus kopā ar kompetences centriem.

PIKC «Ogres tehnikums» padomes priekšsēdētājs Alvis Vagulis pauda patiesu prieku, ka beidzot ir vieta, kur daudziem būs iespēja īstenot savus sapņus un celt profesionālās izglītības prestižu. No uzņēmēju puses atklāšanas svētkos mācību iestādei dāvinot Latvijas dārgumu sarakstu, viņš teica: «Lai šī ēka piepildās ar jauniešiem, kas grib mācīties.»

Uz pamatiem jābūvē

Zemkopības ministrijas  Meža departamenta direktors Arvīds Ozols: «Ambiciozi mērķi un sadarbība ir divi atslēgas vārdi, lai mēs varētu nodrošināt attīstību. Pateicoties tālredzīgai plānošanai, atsaucīgiem un augsti profesionāliem sadarbības partneriem, ir tapusi šī jaunā ēka un ir arī tālāki plāni. Ēka ir tikai pamati tam, ko tehnikums darīs tālāk. Tā ir tā būtiskākā lieta – lai iekārtas nepaliktu tikai dzelži, bet tās attīstītu intelektu, lai skolā varētu mācīties spējīgi, zināt griboši, ambiciozi jaunieši, kuri vēlas iegūt zināšanas un profesionālās kompetences, lai atrastu labu darbu. Bet šai visai lietai ir ļoti būtiska otra puse, un tās ir tās industrijas, priekš kurām šī skola strādā. Te mēs atkal nonākam pie tā paša vārda – sadarbība. Arī pirms šī projekta PIKC «Ogres tehnikums»  bija izveidojusies laba sadarbība ar nozaru asociācijām, uzņēmumiem un nozares kopā ar valsts pārvaldi ieguva investīcijas. Gribētu novēlēt attīstībā būt visiem kopā, lai Latvijā mums būtu augsti izglītoti un profesionāli cilvēki, kuri spēj sasniegt ne tikai katrs savu mērķi, bet visi kopā veido Latvijas labklājību. Tad arī mēs visi kopā būsim spējīgi šo mērķi sasniegt.»

Šeit sākas mūsu rītdiena

SIA «Intrac Latvija» mežtehnikas servisa un rezerves daļu nodaļas pārstāvis Sergejs Sudarevs: «Ogres tehnikuma un SIA «Intrac Latvija» sadarbība jau daudzus gadus noris jauno meža tehnikas speciālistu un meža mašīnu operatoru sagatavošanas jomā. Jaunā ēka iedveš mums jaunas cerības, ka katra nākamā diena, katrs mēnesis un gads tuvinās mūs kopīgam mērķim. Darba devējiem tas ir saņemt augsti kvalificētus speciālistus, PIKC «Ogres tehnikums» – saņemt prieku un gandarījumu no sava darba. Jaunos speciālistus mēs kā savus kolēģus kā līdz šim, arī turpmāk esam gatavi uzņemt savās rindās. Visi kopā, atbalstot viens otru, mēs varam nodrošināt jauniešiem visas nepieciešamās zināšanas, lai nākotnē viņi kļūtu par darba devējiem, lai varētu dot darbu citiem un arī atbalstīt. No savas puses arī turpmāk centīsimies atbalstīt Ogres tehnikumu. cik vien tas SIA «Intrac Latvija» iespējams.»

Lepni par paveikto

Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante: «Aizvadītā gada rudenī, sākot no augusta, apceļoju visu Latviju un priecājos par ļoti skaistām profesionālās izglītības iestādēm. Un mēs viss kolektīvs šodien esam lepni, ka pie tām varam piepulcināt arī PIKC «Ogres tehnikums». Kopsadarbībā ar nozaru profesionālo organizāciju pārstāvjiem, kuri pārstāvēti mācību iestādes padomē ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu, esam paveikuši lielu darbu. PIKC «Ogres tehnikums» šobrīd ir trīs apvienoto profesionālās izglītības iestāžu tradīciju turpinātājs. Šo mācību gadu mēs sagaidām kā jubilejas gadu, turpinot apvienoto izglītības iestāžu tradīcijas. Bijušajam Ogres Meža tehnikumam  šajā mācību gadā aprit 70 gadi jubileja, Ogres Profesionālajai vidusskolai – 55 gadu, bet Ogres Amatniecības vidusskolai  – 47 gadu jubileja. Šī gada maijā pulcināsim kopā visu skolu bijušos pedagogus, absolventus, organizējot Baltijas valstu starptautiskās mežsaimnieku sacensības.»

Mērķis – konkurētspējīgi speciālisti

PIKC «Ogres tehnikums» ir viens no pirmajiem mācību centriem, kas sācis darba vidē balstītu mācību programmu izstrādi, sadarbībā ar mežistrādes un kokrūpniecības nozares asociācijām – Kokrūpniecības federāciju un Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociāciju, kā arī nozares darba devējiem. Tehnikums pēc pārbūves nodrošinās prioritāro mežtehnikas un mežsaimniecības profesijas speciālistu sagatavošanu darba tirgum, nodrošinot kvalitatīvu profesionālo izglītību, atbilstošu darba devēju prasībām.

PIKC «Ogres tehnikums» tiek piedāvātas 16 profesionālās izglītības programmas. Šeit var iegūt profesijas, kas saistās mežsaimniecības un kokapstrādes, elektronikas un datorikas jomu, dizaina, klientu apkalpošanas, grāmatvedības, pārtikas ražošanas, ēdināšanas pakalpojumu, viesmīlības un tūrisma jomu. Profesionālās kompetences centrs nodrošina profesionālo izglītību audzēkņiem pēc  pamatskolas vai vidusskolas beigšanas, kā arī  tālākizglītību nozarēs strādājošajiem. Šajā mācību gadā skolā mācās 988 audzēkņi.

  1. janvāra svinīgo jauno PIKC «Ogres tehnikums» telpu atklāšanas pasākumu ar dziesmām pieskandināja operas solists Ingus Pētersons un Ogres tehnikuma koris, bet furšetu pasākuma viesiem organizēja un gatavoja paši tehnikuma audzēkņi.

PIKC «Ogres tehnikums» infrastruktūras sakārtošanu ir plānots turpināt arī Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā. Investīcijas paredzētas sporta un pasākuma zāles, kā arī dienesta viesnīcas sakārtošanai.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *