Saimnieko aizsargājamā dabas teritorijā

 

Gatis Strads – meža īpašnieks bez dabas zinātņu izglītības, izmantojot savu 25 gadus ilgo pieredzi un konsultācijas ar Valsts meža dienestu, sekmīgi saimnieko Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā.

Jau vairāk nekā 10 gadus Zemkopības ministrija kopā ar sadarbības partneriem organizē meža nozares gada balvas «Zelta čiekurs» pasniegšanas pasākumu. Katru gadu sabiedrība tiek aicināta izvirzīt balvas pretendentus vairākās nominācijās. Nominācijā «Par ilgtspējīgu saimniekošanu» šogad trīs laureāti. Viens no tiem – Pārgaujas novada Stalbes pagasta meža īpašnieks Gatis Strads.

Apsaimnieko 100 ha meža

Viņš apsaimnieko no iepriekšējām paaudzēm mantotu, gandrīz 100 hektāru lielu meža īpašumu «Zvejnieki», kas atrodas Pārgaujas novada Stalbes pagastā. Īpašumu atguvis 1991. gadā un, ievērojot normatīvu prasības, pēdējo 25 gadu laikā finansējis veselu četru meža apsaimniekošanas plānu un inventarizāciju sagatavošanu.

Skolas gaitas Gatis uzsācis Cēsīs, bet augstāko izglītību ieguvis Maskavā, kur studējis kultūras ekonomiku. Profesionālo karjeru veidojis gan Operetes teātrī, veicot direktora amata pienākumus, gan arī privātās struktūrās, kuras saistītas ar kultūru un celtniecības darbiem. Pirms dažiem gadiem uzsācis psiholoģijas doktora studijas Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā.

Gatis Strads ir daudzpusīga, sociāli aktīva un atvērta personība. Savā pieredzē viņš labprāt dalās ar citiem meža īpašniekiem. Gata īpašumā pēdējo 6 gadu laikā notikuši vairāki izglītojoši semināri par koku atzarošanu, izlases cirti un upju krastu apsaimniekošanu.

Pārsvarā cērt izlases cirtes

Meža apsaimniekošanas darbus meža īpašnieks veic gan savām rokām, gan arī piesaistot profesionālus palīgus. Lielākajā daļā mežu, saskaņā ar normatīvu prasībām, koku ciršana notiek izlases veidā. Vienlaidus sanitārās cirtes tiek pielietotas tikai ārkārtas situācijās – pēc vētrām.

Nogabalos, kur ilgstošā periodā strādāts ar izlases cirtēm, izveidojusies veselīga egļu paauga. Vietās, kur paaugas attīstība apdraudēta, Gatis veic lazdu izzāģēšanu. Īpašu vērību Gatis pievērš jaunaudžu kopšanai. Lai paša stādītās priedes un egles izaugtu veselīgas, to augšanas telpa regulāri tiek atbrīvota no konkurentiem – zālaugiem un citu koku sugām.

Iesaistās semināros

  1. gadā «Zvejniekos» norisinājās pirmais seminārs meža īpašniekiem. 2015. gadā semināru tradīcija atjaunota. Gatavojoties vienam no semināriem, jau 2014. gadā «Divupes» aizsargjoslā, baltalkšņu nogabalā, izcērtot nelielus atvērumus, veikti upes atēnošanas darbi.
  2. gada septembrī šajā objektā sarīkots seminārs par ūdenstilpju apsaimniekošanu, kura ietvaros savas rekomendācijas par upes krasta turpmāku apsaimniekošanu sniedza hidrobiologi Andris Urtāns un Loreta Urtāne. Saskaņā ar ieteikumiem, lai veicinātu zemsedzes veģetācijas atjaunošanos un samazinātu smilšu ieplūšanu upē, plānota atvērumos ieaugušo baltalkšņu izzāģēšana un pakāpeniska nomaiņa pret cietajiem lapu kokiem.
  3. gada 1. oktobrī «Zvejniekos» notika otrs seminārs, kurš bija veltīts ES finansiāla atbalsta piesaistei par paaugas retināšanu. Lai veicinātu atsevišķu bioloģiski vecu ozolu dzīvotspēju, paveikta to atbrīvošana no bērziem un citām koku sugām. Savukārt, lai uzlabotu atsevišķu ainavā esošu elementu saskatāmību, nākotnē iecerēts veikt ainavu cirti.

Ilgstoši saimniekojot īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, Gatis saskāries ar nepilnīgām, dažbrīd pat absurdām normatīvo aktu prasībām, tāpēc nākotnē plāno atbildīgajām valsts institūcijām iesniegt priekšlikumus to uzlabošanai. Meža īpašnieks ne tikai iesaistās citu īpašnieku izglītošanā, bet arī pats apmeklē seminārus, savukārt brīvajā laikā ceļo un apmeklē augstvērtīgus kultūras un mākslas pasākumus.

Raimonds Mežaks, mežkopis

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *