Projektu iesniegšana atbalstam jaunaudžu kopšanai atsaukta

6_cv

Lauku atbalsta dienests (LAD) atsauc šā gada 30.jūlijā ievietoto paziņojumu Nr.148 (5208) par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu ELFLA un LAP pasākumam «Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana», pamatojoties uz nepieciešamību veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos. LAD lūdz sekot izmaiņām par jaunas kārtas atvēršanu.

Iepriekš bija plānots, ka no 1.09.2014.–30.09.2014. tiks izsludināta projektu iesniegšanas kārta jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai 2007.–2013. gada Lauku attīstības programmas pasākuma «Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana» ietvaros: * viens pretendents var pieteikties uz jaunaudžu kopšanu un/vai mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu platībā, kas nepārsniedz 20 hektārus; * kārtas ietvaros nav atbalstāma aktivitāte – jaunu instrumentu un aprīkojuma iegāde; *iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir 8 (astoņi) mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam. Līdz ar projekta iesniegumu LAD būtu jāiesniedz VMD saskaņots Meža apsaimniekošanas plāns (MAP). Kopējais finansējuma apjoms šajā kārtā bija paredzēts 1,05 miljonu apmērā. Bija paredzēts, ka meža īpašniekiem projekti būs jārealizē līdz 2015.gada 1.jūnijam; viens pretendents varēs iesniegt projektus ar atbalsta kopapjomu līdz 20 ha; netiks atbalstīta motorinstrumentu iegāde. Atbalsts bija paredzēts, lai veiktu jaunaudžu kopšanu mežos, kuros kociņu augstums nepārsniedz 10 metru garumu, tos atbrīvojot no lakstaugu aizzēluma, krūmiem un konkurējošiem kociņiem un kopto kociņu atzarošanai. Kā arī tādu mežaudžu nomaiņu, kur ir nepietiekams koku skaits, augšanas vietai neatbilstošas koku sugas, vai kokus būtiski ir bojājuši meža dzīvnieki, kaitēkļi vai slimības.

Avots: ZM, LAD

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *