Precizēta atmežošanas kompensācijas aprēķināšanas kārtība

Valdība atbalstījusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijus, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Turpmāk atmežošanas izraisīto oglekļa dioksīda piesaistes potenciāla samazināšanu varēs kompensēt ne tikai, ieaudzējot mežu savā zemē, bet meža ieaudzēšanai paredzētā zeme varēs būt arī citas personas īpašumā. Tādā gadījumā būs jāsaņem zemes īpašnieka rakstveida pilnvarojums par mežaudzes atzīšanu par kompensējamo mežaudzi, kurš personai, kas nav zemes īpašnieks, dos tiesības ieaudzēt mežu.

Tāpat izmaiņas noteikumos paredz, ka turpmāk par kompensējamo mežaudzi varēs atzīt arī dabiski ieaudzētu un izkoptu bērzu mežaudzi, jo mežkopības praksē ir pierādījies, ka šādas mežaudzes koksnes ražībā un CO2 piesaistē ir līdzvērtīgas sētām un stādītām bērzu mežaudzēm.

Noteikumos arī precizēts atmežošanas kompensācijas aprēķina pieprasījumam pievienojamais plāna materiāls. Ja zemes lietojuma maiņa tiks plānota plantācijas mežam vai atmežošanu paredzēs kompensēt ar meža ieaudzēšanu citā vietā, atmežošanas kompensācijas aprēķina pieprasījumam varēs pievienot atmežojamās meža zemes skici, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā.

Papildus izmaiņas noteikumos precizē atmežošanas kompensācijas aprēķinu koeficientu investīciju projektiem, kas tiek finansēti vai līdzfinansēti no ES fondu līdzekļiem, ja tā līdzfinansējums ir vismaz 20% no kopējā investīciju apmēra. Šādos gadījumos piemēro koeficientu «0» tāpat kā valsts un pašvaldību finansētiem vai līdzfinansētiem projektiem.

Avots: Zemkopības ministrija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *