Plānotais atbalsts meža īpašniekiem jaunajā plānošanas periodā

DSC_6803-cv

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Meža īpašnieku biedrības rīkotās kopsapulces laikā atbalstīja nostāju par racionālu zemes izmantošanu šobrīd neizmantotās zemēs, tai skaitā produktīvas mežaudzes ierīkošanu vietās, kas nav lauksaimniecībai piemērotas. Ministrs arī apstiprināja, ka visticamāk vēl šogad būs atvērta kārta atbalsta pasākuma «Meža ekonomiskās vērtības palielināšana» ar 2 miljoniem eiro.

Minists informēja, ka Latvija jau ir nosūtījusi Eiropas Komisijai dokumentāciju par jaunā perioda atbalsta pasākumiem. Meža īpašniekiem ir pamats cerēt, ka arī jaunajā Lauku attīstības programmā mežaudžu noturībā savu ieguldījumu dos jaunaudžu kopšanas aktivitāte, jo iepriekšējā periodā šis pasākums ir bijis ļoti pieprasīts no meža īpašnieku puses un izkopto jaunaudžu platības ir palielinājušās septiņkārtīgi, ja salīdzina ar laiku bez šī pasākuma.

Turpinot diskusiju par jaunaudžu kopšanas pasākumu, ministrs apsolīja, ka ņemot vērā 2013.gada nogalē izsludinātajā kārtā iesniegto projektu skaitu, kas trīs reizes pārsniedza pieejamo finansējumu, kā arī gada nogalē izteikto LMIB aicinājumu piešķirt papildus finansējumu šim pasākumam, Zemkopības ministrija lēma par vēl vienas kārtas izsludināšanu par 2 miljoniem eiro tuvāko mēnešu laikā.

Meža īpašnieki izmantoja iespēju jautāt ministram arī par diskusijām par zemes tirgus ierobežojumiem pēc 1.maija. LMIB viedoklis šajā jautājumā ir atbalstīt tādu likumprojekta redakciju, kas nediskriminē dažādus uzņēmējdarbības veidus laukos, t.sk., mežsaimniecību. Ņemto vērā, ka Latvijā 90% gadījumu lauku īpašums sastāv gan no meža, gan lauksaimniecības zemes, tad ir svarīgi, lai uzliekot stingrus nosacījumus lauksaimniecības zemes iegādei, neciestu meža īpašnieki, kas vēlas attīstīt savu uzņēmējdarbību mežsaimniecībā.

Jaunajā plānošanas periodā ieplānotas sekojošas aktivitātes mežsaimniecībā:

• Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā

– Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana;

–  Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

§ Jaunaudžu kopšana un jaunaudžu kopšana ar atzarošanu;

§ Neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;

§ Valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa un blīgznas sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma;

– Meža ieaudzēšana tādās lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, kur lauksaimniecība nav ekonomiski izdevīga (kritēriji zemes auglībai, erozijas riskam).

• Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā.

• Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem.

Jaunums attiecībā uz NATURA 2000 maksājumiem ir tāds, ka maksājums no 2015.gada ir plānots diferencēts atkarībā no saimnieciskās darbības aprobežojuma, un atbalstu varēs saņemt arī par mikroliegumiem.

Avots: Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *