Plāno ieviest galīgo PVN sistēmu

Pašreizējā Eiropas Savienības (ES) pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma ir novecojusi, sarežģīta un paver iespēju krāpnieciskām darbībām. Līdz ar to, lai uzlabotu PVN sistēmas efektivitāti, vienkāršotu to un apkarotu arvien pieaugošo krāpšanos, ir ierosinātas būtiskas izmaiņas PVN sistēmas modernizēšanai un vienkāršošanai. Finanšu ministrija (FM) aicina sabiedrību iesaistīties priekšlikumu par galīgo PVN sistēmu apspriešanā. Pamatojoties uz 2016. gada 7. aprīlī publicēto PVN rīcības plānu, Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumiem par galīgās PVN sistēmas ieviešanu.

Pašreizējā ES PVN sistēma attiecībā uz darījumiem starp dalībvalstīm ir uzskatāma par pārejas režīmu. Atbilstoši spēkā esošajam regulējumam, katru pārrobežu preču piegādi iedala no PVN atbrīvotajā preču piegādē preču nosūtīšanas dalībvalstī un ar PVN apliekamajā preču iegādē galamērķa valstī. Savukārt galīgās PVN sistēmas pārrobežu darījumos pamatprincips būs PVN uzlikšana galamērķa dalībvalstī.

Ar minētajiem priekšlikumiem tiek noteikti galīgās PVN sistēmas pamatprincipi preču piegādēm ES teritorijā. Viens no galvenajiem elementiem galīgās PVN sistēmas ieviešanā ir jēdziens «sertificēts nodokļa maksātājs». Statuss «sertificēts nodokļa maksātājs» nodrošina apliecinājumu, ka kādu konkrētu komersantu var uzskatīt par uzticamu PVN maksātāju. Pēc Eiropas Komisijas domām jēdziens «sertificēts nodokļa maksātājs» ļaus pakāpeniski ieviest galīgo PVN sistēmu. Atbilstoši Eiropas Komisijas nākotnes vīzijai pārrobežu preču piegāžu gadījumā varēs piemērot apgriezto jeb reverso PVN maksāšanas kārtību (t.i., par PVN nomaksu ir atbildīgs preču pircējs nevis piegādātājs), ja preču pircējam būs piešķirts sertificētā nodokļa maksātāja statuss. Pretējā gadījumā par PVN nomaksu galamērķa dalībvalstī būs atbildīgs preču piegādātājs.

Vienlaikus, kamēr notiek darbs pie galīgās PVN sistēmas izstrādes, ir jāuzlabo pašreizējā PVN sistēma. FM aicina akadēmiķus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus iepazīties ar priekšlikumiem FM mājaslapā un līdz 2018. gada 10. februārim sniegt savu viedokli, adresējot to Finanšu ministrijai uz elektroniskā pasta adresi nnd@fm.gov.lv.

Avots: Finanšu Ministrija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *