Pieņem pieteikumus egļu, ozolu un hibrīdapšu stādu iegādei pavasarī

Pagājušajā gadā akciju sabiedrība «Latvijas valsts meži» (LVM) mainīja meža stādu pārdošanas kārtību.

Pasūtījumi vairs netiek pieņemti LVM kokaudzētavās, bet jānosūta uz e-pasta adresi: mezastadi@lvm.lv.

Pieteikšanās kārtība

Pircēji (fiziskās personas, juridiskās personas) nosūta pieteikumu par nepieciešamo koku stādu sugu un apjomu uz e-pasta adresi. Var arī zvanīt  pa tālruni 26566165. Pieteikumi tiek reģistrēti to saņemšanas secībā, un desmit darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas pircējam nosūta atbildi par pieteikuma saņemšanu un stādu saņemšanas laiku un vietu – konkrēto kokaudzētavu. Tad ar pircēju tiek noslēgts līgums, izrakstīts un nosūtīts priekšapmaksas rēķins. Pircējs veic priekšapmaksu 30% apmērā no pasūtījuma summas. Ja nav veikta noteiktā priekšapmaksa, stādu pieteikums/līgums tiks anulēts.

Pieteikumu reģistrācija notiek ne tikai šim gadam, bet arī nākamā gada rudenim un arī nākamajiem gadiem. Tad apmaksa par stādiem tiek organizēta stādu saņemšanas gadā. Lai varētu optimālā laikā pasūtīt stādus, meža īpašniekiem jau savlaicīgi vajadzētu zināt, kādus stādus vajadzēs nocirstā meža atjaunošanai vai stādīšanai lauksaimniecībā neizmantojamā zemē. Ja situācija mainās, piemēram, mežs nav nocirsts vai ir jau daļēji dabiski atjaunojies, tad ir iespējams līgumu mainīt.

Sortiments un cenas

LVM ir palielinājuši meža stādu ražošanas apjomu, un vēl var pieteikties uz egles kailsakņu, egles stādu ar uzlabotu sakņu sistēmu, ozola kailsakņu stādu un hibrīdapses ietvarstādu iegādi šogad pavasarī LVM kokaudzētavās.

Realizējamo sortimentu cenas LVM kokaudzētavās tiek pārskatītas katru gadu augustā. Informācija par piedāvāto stādāmo materiālu regulāri tiek aktualizēta.

LVM kokaudzētavās tiek piedāvāti skuju koku stādi, kas jau ir apstrādāti ar vasku vai citiem aizsardzības līdzekļiem pret smecernieka postījumiem. Priedes ietvarstādi maksā no 323 līdz 362 eiro/tūkst. gab., bet egles kailsakņu stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu no 361 līdz 409 eiro/tūkst. gab.

Mežu stādu veidi

• Kailsakņu stādi un sējeņi – lielāks sakņu iežūšanas risks, ierobežots stādīšanas laiks pavasarī līdz lapu plaukšanai.

• Kailsakņu stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu – kompakts sakņu sistēmas kamols, labāk ieaug.

• Ietvarstādi jeb konteinerstādi – stāda kopā ar kūdras substrāta kubiņu, stāds netiek traumēts, labāk ieaug un mazāk cieš no nelabvēlīgiem vides apstākļiem. Stādīšana iespējama visa veģetācijas perioda garumā.

Šogad pavasarī LVM kokaudzētavās pieejamie stādi:

• Egles kailsakņu stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu – Pļaviņu, Podiņu, Valmieras,  Smiltenes, Popes, Mazsilu kokaudzētavās;

• Egles kailsakņu stādi – Smiltenes, Jelgavas kokaudzētavās;

• Egles ietvarstādi – Strenču kokaudzētavā:

• Ozola kailsakņu, t. sk. sarkanā ozola stādi – Jelgavas kokaudzētavā;

• Hibrīdapses ietvarstādi – Kalsnavas kokaudzētavā.

Vienlaikus  pieņem arī pieteikumus skuju koku stādiem šī gada rudenim, kā arī 2023. gada pavasarim, 2024. un 2025. gadam. Pieteikumu reģistrs pildās, to redz visi kokaudzētavu vadītāji un var plānot audzēšanas apjomus.

Šogad pavasarī ir liels priedes stādu deficīts, jo strauji audzis pieprasījums. Bērza stādus pagaidām kokaudzētavas nepiedāvā, jo nezināmu iemeslu dēļ lielās platībās bērza stādi ir aizgājuši bojā. Pieprasījums pēc bērza stādiem ir lielāks, nekā audzētāji spēj nodrošināt.

AS «Latvijas valsts meži» patur tiesības pārtraukt pieprasījumu pieņemšanu gadījumos, ja pieprasījums ir lielāks par LVM «Sēklas un stādi» iespējamajām jaudām stādu ražošanā.

Plašāka informācija, pieteikuma forma un koku stādu cenas pieejamas interneta vietnē www.lvm.lv sadaļā Sēklas un stādi – Meža stādi.

Sarmīte Grundšteine, MKPC projektu vadītāja

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *