Pieejams ES atbalsts mežu kopšanai

No šā gada 1. marta līdz 5. aprīlim meža īpašniekiem ir pieejams atbalsts meža kopšanai Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsludinātā atbalsta apakšpasākuma «Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai» ietvaros. Šī būs pēc kārtas piektā projektu pieņemšanas kārta ar kopējā publiskā finansējuma apjomu 2,015 milj. eiro. Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu (Noteikumu Nr.455 1.pielikums).

Pasākuma aktivitātes:  • jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu; • neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā; • valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Atbalsta pretendents: • fiziska persona – zemes īpašnieks; •  juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks; • pašvaldība – meža zemes īpašnieks; • pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

Papildus nosacījumi: • Jaunau-dzes retina līdz 10 gadu vecās baltalkšņu vai līdz 20 gadu vecās pārējo koku sugu mežaudzēs, kā arī vecākās jaunaudzēs, ja koku augstums nepārsniedz 10 metrus; • Pretendents plānošanas periodā pameža pārveidošanai var pieteikt ne vairāk kā 15 hektāru lielu platību; • Retināšana šo noteikumu izpratnē ir savlaicīga un mērķtiecīga mežaudzes kopšana, samazinot valdošās sugas koku vai konkurējošo koku skaitu par vismaz 500 kokiem vienā hektārā vai atbrīvojot augšanas telpu no bieza vai vidēji bieza krūmu aizzēluma, lai palielinātu mežaudzes noturību un pielāgošanās spēju iespējamām klimata pārmaiņām, kā arī nodrošinātu mežaudzes krājas pieaugumu un oglekļa uzkrājumu mežaudzē. Krūmu aizzēlums uzskatāms par biezu un vidēji biezu, ja koku un krūmu sugu vainagu projekcija aizņem vismaz 40 procentu no platības.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā.

Administrēšanas procesa veicināšanai  atbilstoši Noteikumu Nr.455 40.4. apakšpunktam meža īpašnieku kooperatīvs (mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība) vai meža īpašnieku biedrība  pēc projektu pieņemšanas kārtas beigu termiņa LAD iesniedz  biedru sarakstu.

Avots: LAD

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *