Pieejams atbalsts mežsaimniecībai

Lauku atbalsta dienests izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā». Pasākumā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 8,5 miljoni €.

Atbalstam varēs pieteikties trīs apakšpasākumos:

1) Apakšpasākumā «Meža ieaudzēšana» varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Ceturtā kārta norisināsies no 2017. gada 9. oktobra līdz 2017. gada 9.novembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni €. Piektā kārta norisināsies no 2017. gada 10.novembra līdz 2017. gada 11.decembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni €.

2) Apakšpasākumā «Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošana» atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra līdz 2017.gada 9.novembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 500 tūkstoši €.

3) Apakšpasākumā «Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai» atbalstu piešķir jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra līdz 2017.gada 9.novembrim, pieejamais finansējums aktivitātē ir 5 miljoni €.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv  sadaļā «Atbalsta veidi» –»Projekti un investīcijas».

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2.

Avots: Lauku atbalsts dienests

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *