Pieejamas kompensācijas par Natura 2000 teritorijām

Līdz 24.maijam pieejams atbalsts – Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM) 2021.gadā. Atbalsttiesīgā platība ir meža zemju (izņemot purvu) platība, kas atrodas: • Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā un noteikta atbilstoši likumam «Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām»; • mikroliegumos, kuri atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām vai atrodas Natura 2000 teritorijā un ir noteikti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *