Paredzēts atbalsts

Sagatavots noteikumu projekts, kas nosaka Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma «Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā» atbalsta saņemšanas un piešķiršanas kārtību no 2015. gada.

Apakšpasākumā «Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai» ietvertas šādas aktivitātes: «Jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu», «Neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā» un «Valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs».

Atbalsts par meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanu ir 100% no attiecināmo izmaksu summas, savukārt pārējos meža attīstības pasākumos – 60 līdz 70%.

Avots: Zemkopības ministrija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *