Paredz nosacījumus meža platību paplašināšanai un mežu dzīvotspējas uzlabošanai

Ar 21. augustu stājušies spēkā jauni ministru kabineta noteikumi, kuri ļaus nodrošināt ES atbalsta pasākumu «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā».

Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un ES atbalstu šādiem pasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā» – «Meža ieaudzēšana», «Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana», «Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai».

Paredz ap 7000 atbalsta pretendentu

Ministru kabineta noteikumi Nr. 455  «Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā» īstenošanai», izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto un septīto daļu. Latvijā un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs sākoties jaunajam 2014.–2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam un ir apstiprināta Latvijas lauku attīstības programma 2014.–2020. gadam. Atbalsta pasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā» īstenošanai jauns normatīvais akts bija nepieciešams, lai noteiktu atbalsta saņemšanas un piešķiršanas kārtību, sākot no 2015.gada.

Noteikumu projektā paredzētā kārtība ļaus nodrošināt atbalsta pasākuma īstenošanu, piešķirot atbalstu pretendentiem, kas atbildīs atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Atbalsta saņēmēji ir meža zemes un zemes īpašnieki – fiziskas un juridiskas personas, arī pašvaldības. Paredzams, ka atbalsta pasākumā «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā» pieteiksies aptuveni 7000 pretendentu.

Prasības pretendentiem

Lai sagatavotu vajadzīgos dokumentus, personai, kas vēlas pieteikties atbalsta pasākumam, ir jāiepazīstas ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem un atbilstoši tiem jāsagatavo Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāns. Pretendentam plānu jāiesniedz Valsts meža dienestā.

LAD pretendentam jāiesniedz projekta iesniegums, VMD saskaņotais plāns un pretendenta deklarācija, kā arī, ja nepieciešams, papildu informācija. LAD izvērtēs projekta iesniegumu un pieņems lēmumu. Pēc projekta īstenošanas pretendentam jāiesniedz VMD pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem. Bet pēc pārskata saņemšanas, VMD pārbaudīs mežaudzi.

Avots: Zemkopības ministrija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *