Paaugstina kredītņēmēju aizsardzību

Veicot būtiskas izmaiņas šobrīd spēkā esošajā patēriņa kredītu tirgus regulējumā, turpmāk tiks nodrošināta augstāka patērētāju tiesību aizsardzība kreditēšanas darījumos. Ministru kabineta sēdē atbalstīts Ekonomikas ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts par patērētāja kreditēšanu.

Lai patērētājs varētu izdarīt pamatotu izvēli par kredīta ņemšanu vienā vai otrā kredītiestādē, viņam rūpīgi jāizvērtē kredītiestāžu sniegtie piedāvājumi. Gada procentu likmes norāde un standartizētās informācijas veidlapas ieviešana dod iespēju patērētājiem precīzāk salīdzināt dažādu kredītu devēju piedāvājumus un izvēlēties ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu.

Jaunajos MK noteikumos  noteikta gada procentu likmes aprēķināšanas kārtība arī nekustamā īpašuma iegādes kreditēšanas līgumiem, kā arī līgumiem, kuru atmaksa ir nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku (hipotekārās kreditēšanas līgums).

Precizēta arī informācija, kas sniedzama patērētājam pirms hipotekārās kreditēšanas līguma noslēgšanas, kā arī pievienota Eiropas standartinformācijas veidlapa, kas izmantojama informācijas sniegšanai par hipotekārās kreditēšanas līgumiem.

Konkurences stiprināšanai nozarē precizētas prasības kreditēšanas līgumu pirmstermiņa atmaksai gadījumos, ja notiek aizdevuma pārkreditācija pie cita kredīta devēja. Ja cits kredīta devējs piedāvā patērētājam izdevīgākus kredīta nosacījumus, patērētājam ir iespēja mainīt kredītdevēju, maksājot tikai samērīgu un pamatotu maksu par pārkreditācijas izdevumiem pie mainīgās procentu likmes.

Patērētāju kreditēšanu veic ne tikai kredītiestādes, bet arī kredīta starpnieki, tāpēc MK noteikumos precizēti kredīta starpnieka un kredīta starpnieka pārstāvju pienākumi informācijas sniegšanā patērētājiem. Tāpat noteiktas patērētāju padomu došanas pakalpojumiem izvirzāmās prasībās, kā arī paredzēts liegums komplektēt hipotekārās kreditēšanas pakalpojumus ar citiem finanšu pakalpojumiem vienotā paketē, nepiedāvājot tos patērētājiem iegādāties atsevišķi. Izņēmuma situācija paredzēta vien tad, ja kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs var pierādīt, ka salīdzinot ar līdzīgiem pakalpojumiem, šāds komplektēts piedāvājums sniedz ieguvumus patērētājam.

Avots: Ekonomikas ministrija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *