Noslēdzas «dabas skaitīšanas» 1. sezona

Tuvojoties ziemai, noslēdzas pirmais «dabas skaitīšanas» jeb Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu apzināšanas posms un eksperti pamazām iesniedz  faktus, skaitļus un datus par apsekošanas laikā novēroto.

Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) ģenerāldirektors Juris Jātnieks stāsta:  «Lai gan pilno vērtējumu varēs sniegt tikai pēc projekta noslēguma – vēl pēc diviem gadiem – pirmie secinājumi jau ir gūti». «Dabas skaitīšana palīdz aktualizēt datus un ieviest skaidrību, kā arī pieņemt tālredzīgus lēmumus, salāgojot dabas saglabāšanu un tautsaimniecības attīstību,» pauž J. Jātnieks.

Kā piemēru var minēt situāciju, kad saskaņā ar informāciju Valsts meža reģistrā kādā konkrētā teritorijā ekspertam būtu jākartē un jāapzina dabas vērtības vecā egļu mežā, taču apsekojot situāciju dabā, ir skaidrs, ka jau vismaz pāris desmitgades iepriekš šeit veikta kailcirte un mežs tikai pamazām atjaunojas.

Šādas situācijas rodas, jo meža īpašnieki nav veikuši meža inventarizāciju vai iesnieguši aktuālos meža inventarizācijas datus Valsts meža dienestam, līdz ar to valsts datu bāzēs norādītais neatbilst stāvoklim dabā. Aktuālas informācijas trūkums vai ģeotelpisko datu neesamība citās jomās arī ir apstākļi, kas traucē mērķtiecīgāk un efektīvāk veikt inventarizācijas darbus vai informēt zemes īpašniekus.

Nav izticis arī bez izaicinājumiem, kas saistīti arī ar pašas dabas radītajiem apstākļiem, piemēram lielo lietavu dēļ atsevišķās teritorijās ekspertu darbs bija apgrūtināts. Tomēr nozīmīgākie izaicinājumi projekta ieviešanas pirmajā posmā ir saistīti ar īpašnieku apzināšanu un atsevišķu meža nozares pārstāvju pretestību un mēģinājumiem dabas skaitīšanu izmantot kā biedu un tādējādi no meža īpašniekiem lēti uzpirkt īpašumus.

Lai projekta turpinājumā šādu kavēkļu būtu arvien mazāk, Pārvalde turpinās informatīvos seminārus, kā arī starpsezonā iecerēts izsūtīt informatīvās vēstules tiem iedzīvotājiem, kuru īpašumos eksperti viesosies nākamgad. Savukārt šogad apmeklēto īpašumu saimnieki, kuru īpašumos konstatētas dabas vērtības, saņems informāciju par dabas skaitīšanas rezultātiem.

Pārvalde meklēs arī risinājumus, kā lauka darbus padarīt efektīvākus un kartogrāfiskā materiāla izveidē izmantot jaunākos datus no dažādām iestādēm un organizācijām.

Dabas skaitīšana ilgs līdz 2019. gada nogalei, un šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā sertificēti eksperti veic aizsargājamo biotopu apzināšanu gan valsts, gan privātajās zemēs. Dabas skaitīšana notiek Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta «Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā» ietvaros. Projekta ietvaros plānots izstrādāt dabas aizsardzības plānus 20 jau esošām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un piecus sugu aizsardzības plānus sugu grupai «Roņi», sugu grupai «Pūces», dīķa naktssikspārnim, platausainajam sikspārnim un sugu grupai «Dzeņveidīgie».

Dabas aizsardzības pārvalde

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *