Nosaka ierobežojumus medību rīkošanā

Ņemot vērā Āfrikas cūku mēra izplatību Latvijā, Āfrikas cūku mēra II un III riska zonās  Valsts meža dienests (VMD) vietām ir noteicis ierobežojumus dzinējmedību un medību ar traucēšanu rīkošanā. Saskaņā ar Medību noteikumiem, medības ar dzinējiem ir atļautas no 1. oktobra.

Medības ar dzinējiem vai traucēšanu nav atļautas Ērgļu, Dzērbenes, Gārsenes, Kaives, Krapes, Lēdurgas, Liepas, Madlienas, Mārsnēnu, Meņģeles, Raiskuma, Raunas, Sausnējas, Skrīveru, Skultes, Straupes, Taurenes, Vaidavas un Vidrižu pagastu medību platībās. Pārējās medību platībās, medības ar dzinējiem vai traucēšanu atļauts organizēt, ja: medību vadītājs nodrošina Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) noteikto medību higiēnas (medību biodrošības) prasību ievērošanu un izpildi, un medību tiesību lietotājs ne mazāk kā trīs darbdienas pirms plānotajām medībām, virsmežniecībā piesaka medības, norādot medību iecirkni un medību datumu.

Lai ierobežotu Āfrikas cūku mēra izplatību  meža cūku populācijā, Pārtikas un veterinārais dienests ir noteicis Āfrikas cūku mēra riska zonas. No II riska zonas uz I riska zonu ir noteikta buferjosla – iepriekš minētie pagasti.  Buferjoslā medības ar dzinējiem vai traucēšanu nav atļautas, lai mazinātu meža cūku pārvietošanos teritorijā no II riska zonas uz I riska zonu.  Āfrikas cūku mēra II un III riska zonās dzinējmedības atļauts organizēt tad, ja medību vadītājs nodrošina PVD noteikto medību biodrošības prasību izpildi.

Medību biodrošība paredz, ka aizliegts atstāt mežā medījumu blakusproduktus (iekšējos orgānus, ādas u.c.), tie jāsadedzina, jāaprok vai jāievieto speciāli tam paredzētos konteineros. Visās Āfrikas cūku mēra ierobežojumu teritorijās nomedītajām mežacūkām jānodrošina paraugu noņemšana un nodošana laboratoriskai izmeklēšanai, medījumu uzglabājot, līdz laboratorisko atbilžu saņemšanai. Medījuma pirmapstrāde un uzglabāšana jāveic medību mājās vai tam piemērotās telpās, nevis lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs. Tāpat medību vadītājam jānodrošina medībās iesaistīto personu apavu, transportlīdzekļu un aprīkojuma dezinfekcija pēc (ja nepieciešams, arī pirms) medībām.

VMD Medību daļas vadītājs Valters Lūsis norādīja – «Ja salīdzinām ar iepriekšējā gada ierobežojumiem medību organizēšanā, tad šogad ierobežojumi attiecas uz ievērojami mazāku teritoriju. Faktiski dzinējmedības Āfrikas cūku mēra II un III riska zonā, izņemot rīkojumā minētos pagastus, ir atļautas, vienīgās prasības –  lai VMD ir informēts par medību tiesību lietotāja organizētajām medībām un lai medību vadītāji un mednieki ievēro PVD noteiktās medību higiēnas (medību biodrošības) prasības. Ja mednieki šīs prasības neievēros, tad pastāv iespēja konkrētajā teritorijā medības ar dzinējiem neatļaut.

VMD rīkojumā ir noteikta buferjosla un dzinējmedības nav atļautas tikai šajā joslā. Pārējā Āfrikas cūku mēra II un III riska zonā tika pieņemts racionālāks lēmums, kas vērsts uz biodrošību, nevis konkrētā medību veida būtisku ierobežošanu attiecīgajā teritorijā.

Avots: Zemkopības ministrija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *