Nosaka atvieglojumus briežu medībām

Ar VMD rīkojumu tiek ieviesta jauna kārtība staltbriežu buļļu medīšanai.  No šā gada 1. septembra 2019./2020. gada medību sezonā medību iecirkņos, kuros atļautas staltbriežu buļļu medības, atļauts nomedīt līdz 2 (divus) gadus vecu staltbriežu bulli – špīseri ar pirmajiem ragiem, izlietojot staltbriežu govs medību atļauju.

VMD rīkojums Nr.134 «Par atvieglojumu  staltbriežu medību organizēšanā»  izdots pamatojoties uz Medību likuma 6., 20. pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17. panta pirmo un trešo daļu, saskaņā ar Medību likuma 21., 22. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr. 421 «Medību noteikumi» 10., 43. punktu, LR Zemkopības ministrijas 20.06.2018. kārtību Nr. 4 «Medījamo dzīvnieku populāciju stāvokļa novērtēšanas un pieļaujamā nomedīšanas apjoma noteikšanas metodika».

Virsmežziņiem uzdots nodrošināt inženieru medību jautājumos, vecāko medību inspektoru, vecāko mežziņu, mežziņu, mežniecību darbinieku, kā arī medību tiesību lietotāju informēšanu par šo rīkojumu un rīkojuma izpildes uzraudzību. VMD Medību daļai uzdots līdz 2020./2021. gada medību sezonai sagatavot pārskatu par piemērotā atvieglojuma izmantošanu un par piemērotā atvieglojuma ietekmi uz staltbriežu nomedīšanas apjomiem un staltbriežu populācijas dzimuma un vecumu struktūru. Rīkojuma izpildi uzdots kontrolēt Meža resursu pārvaldības departamenta direktorei.

Pēc Latvijas Mednieku savienības (LMS) Dienvidkurzemes reģiona biedru ierosinājuma, LMS vērsās Valsts meža dienestā, ar priekšlikumu mainīt staltbriežu medīšanas kārtību Latvijā, nosakot, ka, izmantojot staltbriežu govs medību atļauju, atļauts nomedīt staltbriežu bulli līdz 2 gadu vecumam jeb «špīseri» ar pirmajiem ragiem. Pamatojums šim priekšlikumam ir tāds, ka daudzi klubi nevēlas izmantot briežu buļļu atļaujas, lai medītu sliktas kvalitātes jaunos dzīvniekus. Vienkārša briežu buļļu limita palielināšana šādos gadījumos nebūtu atrisinājums, jo klubi vienalga turpinātu medīt pieaugušus vai vidēja vecuma dzīvniekus. Atļaujot «špīseru» nomedīšanai izmantot briežu govju medību atļaujas tiks veicināta sliktākas kvalitātes jauno buļļu medīšana, nepalielinot risku ka pārāk intensīvi tiek medīti vidēja vecuma un pieauguši briežu buļļi. Šis jautājums ir aktuāls ne tikai reģionos, kur dabā pietiekami daudz sastopami vidēja vecuma vai pieauguši buļļi, bet īpaši aktuāli ir tajos reģionos, kur briežu vēl nav tik daudz un klubam limitā ir piešķirta tikai viena vai dažas briežu buļļu atļaujas. Šādos gadījumos cerēt, ka mednieki buļļa atļauju tērēs sliktas kvalitātes špīsera nomedīšanai, būtu naivi. Izvērtējot situāciju nedz LMS, nedz arī VMD šajā priekšlikumā nekādus riskus nesaskatīja.

Avots: Latvijas Mednieku savienība

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *