Norāda uz GNP dokumenta projekta procesa un satura nepilnībām

Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks 2022. gada 7. septembrī nosūtījis SIA «Estonian, Latvian & Lithuanian Environment» savu viedokli par GNP dabas aizsardzības plāna projektu dokumenta izstrādes procesu un saturu:

A. Par procesu.

1. Vēlamies norādīt, ka lai arī vairākas reizes esam piedalījušies dokumentu izstrādes sanāksmēs un izteikuši priekšlikumus, atsevišķi no tiem ir izmantoti, taču kopumā process vairāk ir bijis formāls, nevis zemes īpašnieku viedokli vērā ņemošs.

2. Nav veikta dažādo zemes īpašnieku profilu izveide un aptauja, lai noskaidrotu viņu plānus īpašumu apsaimniekošanā un rastu kopēju redzējumu GNP attīstībā.

B. Par saturu.

Kā būtiskākās nepilnības dokumenta projektam ir šādas:

1. Nav veikta analīze par to,  kā dokumenta projektā paredzēto aprobežojumu dēļ  mainīsies parka teritorijā augošo audžu sugu sastāvs, CO2 piesaiste un īpašumu kapitālvērtība, nodokļu ieņēmumi. Neesot šādai analīzei lēmumpieņēmējiem nav iespējams pieņemt kvalitatīvus lēmumus par plāna atbalstīšanu vai noraidīšanu.

2. Nav atspoguļota informācija par GNP plānotā zonējuma un aprobežojumu izmaiņām kontekstā ar novadu teritorijas plānojumiem.

3. Nav paredzēts kā taisnīgi kompensēt jaunu aprobežojumu ieviešanu privātajām mājsaimniecībām, lai novērstu to ekonomiskās situācijas pasliktināšanos un būtisko īpašumu vērtības kritumu.

Ja vien projekta mērķis nav veicināt procesu, kad cilvēki atstāj GNP teritoriju,  neparedzot taisnīgu kompensāciju piešķiršanu, mūsuprāt, šā dokumentu projekta tālāka virzība nav pieļaujama!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *