No 7. aprīļa var pieteikties atbalstam

• Platību maksājumiem un marķētās dīzeļdegvielas iegādei;

• Kompensācijas maksājumiem par mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem Natura 2000 meža teritorijās un mikroliegumos.

Šogad meža īpašnieki kompensācijas maksājumiem varēs pieteikties no 7. aprīļa līdz 24.maijam, bet ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 15.jūnijam, Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), aizpildot Vienoto iesniegumu. LAD mājas lapā www.lad.gov.lv pieejams jaunais Informatīvais materiāls par platībmaksājumiem (Rokasgrāmata).

Atbalsta apmērs par vienu hektāru atbalsttiesīgās platības:

160 EUR – aizliegta mežsaimnieciskā darbība (NIM1), aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte; 120 EUR – aizliegta galvenā cirte; 45 EUR – aizliegta kailcirte.

Pēc 2019. gada datiem, Latvijā vēl ir aptuveni 20 000 ha platību, kas nav pieteiktas Natura 2000 kompensācijas atbalsta maksājumiem.

Zemes īpašnieka pieprasījumu par kompensāciju ikgadējā maksājuma veidā izskata, ja par iepriekšējo gadu un kārtējo gada ceturksni ir samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis. Ja zemes īpašniekam uzlikts naudas sods par pārkāpumiem vides jomā, kā arī ja viņa vainas dēļ videi vai mežam nodarīti zaudējumi, šā zemes īpašnieka kompensācijas pieprasījumu izskata tikai tad, kad viņš normatīvajos aktos par pārkāpumiem vides jomā noteiktajā kārtībā ir samaksājis šo naudas sodu un atlīdzinājis videi un mežam nodarītos zaudējumus.

Uz zemes atpirkšanu nevar pretendēt, ja zemes īpašnieks par zemesgabalā esošu mežaudzi ir saņēmis kompensāciju – vienreizējo atlīdzību saskaņā ar likumu «Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos».

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *