Mizgraužu feromonu slazdu izvietošanu veic Valsts meža dienests

No 1. aprīļa līdz 30. jūnijam 32 Latvijas novados izsludināta ārkārtējā situācija egļu astoņzobu mizgrauža ierobežošanai.

Ir noteikti vairāki aizsardzības un ierobežošanas pasākumi, tostarp feromonu slazdu izvietošana, ko veic tikai apmācīti Valsts meža dienesta darbinieki.

Feromonu dispenseri ir augu aizsardzības līdzekļi, kas nav reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā. To lietošanu var atļaut Valsts augu aizsardzības dienests ar ikreizēju izplatīšanas un lietošanas atļauju. Šādu atļauju ir saņēmis Valsts meža dienests, kas nodrošinās feromonu dispenseru izvietošanu mežos, kuri nav minēti MK rīkojuma 6.2.1. punktā.

Feromonu slazdu, kuros ievietoti dispenseri, izvietošana var notikt tikai svaigos skuju koku izcirtumos pēc kailcirtes vai cirtes pēc VMD sanitārā atzinuma, kas radušies sākot no 2023. gada 1. janvāra, tādā veidā ķerot lidojošās mizgraužu vaboles. Izcirtumu lielums ir vismaz 0,8 ha un lielāks, un tam jāatrodas vērtīgo egļu audžu tuvumā, lai izpildītos nosacījums, ka feromona slazds izvietots ne tuvāk par 30m no augošiem kokiem (meža sienas). Pirms slazdu uzstādīšanas VMD izvērtēs konkrētās audzes atbilstību slazdu izvietošanas kritērijiem, un slazdus izvietos tikai apmācīti VMD darbinieki. Meža īpašnieki savas vēlmes attiecībā uz slazdu izlikšanas vietām varēs nodot VMD mežniecībām, kuras apkopos visu iesniegto informāciju un rūpīgi izvērtēs katru konkrēto situāciju.

Nekādā gadījumā slazdi netiks izvietoti pie atsevišķiem invadētiem kokiem mežaudzē vai vietās ārpus meža zemes.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *