Mežsaimniecības konference meža īpašniekiem 2022

«Mežsaimniecības konference meža īpašniekiem 2022» norisinājās 23. novembrī Ogres centrālajā bibliotēkā.

Konferenci organizēja Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Meža konsultāciju pakalpojumu centru.

Iepazīstina ar aktualitātēm meža apsaimniekošanā

Galvenā tematika konferencē bija saistīta ar aktualitātēm meža apsaimniekošanā. Konferences laikā dalībnieki tika aicināti izteikt viedokli par svarīgākajām tēmām apmācībām un pieredzes apmaiņas pasākumiem, arī konsultācijām. Konferenci iespējams noskatīties mājas lapā http://new.llkc.lv sadaļā «nozares» izvēloties «mežsaimniecība» un «aktualitātes».

No konferences prezentācijām:

Iveta Vaite, ZM Meža departamenta Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vecākā eksperte: Eiropas Komisija novembrī ir apstiprinājusi Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu 2023.–2027. gadam, kurā iekļauti arī pasākumi meža nozarei, kā ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai, kas ietver atbalstu jaunaudžu retināšanai, meža ieaudzēšanai un mežaudžu nomaiņai. Atbalsts paredzēts arī mežaudžu atjaunošanai pēc postījumiem – ugunsgrēka, dabas katastrofas vai kaitēkļu un slimību bojājumiem, kuru rezultātā mežaudze ir iznīcināta. Palielināta Natura 2000 maksājuma mežiem likme par aizliegtu mežsaimniecisko darbību uz 196 EUR (līdz šim 160 EUR) un par aizliegtu galveno cirti uz 145 EUR (līdz šim 120 EUR). Atbalsts meža īpašniekiem būs pieejams no 2023. gada vidus.

Arnis Muižnieks, Latvijas meža īpašnieku biedrība, valdes priekšsēdētājs: Meža īpašniekiem ir saistoši vairāki Eiropas Parlamentā lemtie normatīvie akti par koku ciršanu, enerģētisko koksni, vides ilgtspēju un dabas atjaunošanu. Latvijas meža īpašnieku biedrība ir strādājusi, lai valsts nodevu palielināšana būtu labvēlīgāka mežu īpašniekiem, un rosina izmaiņas projektu atlases kritērijos turpmākajam ES atbalstam mežsaimniecībai.  

Solvita Mūrniece, Valsts meža dienests, Meža resursu pārvaldības departamenta direktore: Palielinās Meža valsts reģistrā pieejamie digitālie pakalpojumi, jaunaudžu kopšanas pārskati elektroniski iesniegti jau 75% apmērā,  arī 75 % apmērā tiešsaistē iegādātas mednieka sezonas kartes. Šobrīd aktīvi ciršanas apliecinājumi ir 25 milj. m3 koksnes apmērā, savukārt izveidoto mikroliegumu platība 2022. gadā ir zemākā pēdējo 20 gadu laikā.

Katrīna Amerika, AS Latvijas valsts meži, ģeotelpisko risinājumu projektu vadītāja: LVM GEO Mobile pieejami Meža valsts reģistra publiskotie dati, meklēšanas un mērīšanas funkcija, vietas noteikšana, kā arī iespējams savu datu imports un fona karte pieejama bezsaistē. LVM GEO Web Lite publiski pieejams karšu pārlūks ar vairākām darbību iespējām.

Raimonds Bērmanis, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, direktors: Apmācības, pieredzes apmaiņas pasākumi un konsultācijas meža īpašniekiem būs pieejamas arī turpmāk, jau sākot ar 2023. gadu un šie pasākumi iekļauti Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskajā plānā 2023.–2027. gadam, lai veicinātu pieredzes apmaiņu un zināšanu pilnveidošanu, tādējādi Latvijas meža īpašnieki būtu izglītoti un zinoši.

Ģirts Baranovskis, LIFE IP LatviaNature Kompensāciju nodaļas vadītājs: Meža īpašnieki kā pieņemamāko ieguldījumu dabas aizsardzībā saskata periodisku mežizstrādes pārtraukumu putnu ligzdošanas periodā un saglabājot vairāk koku cirsmā. LatViaNature projekta ietvaros tiek veidotas 5 demonstrējumu saimniecības, savukārt brīvprātīgo līgumu pilotprogrammā Dzīvais mežs pieteikumi ir saņemti par aptuveni 2–reiz lielāku platību, kā projektā paredzēts.

Dainis Kreilis, LVMI Silava: Lietojot vienu un to pašu repelentu vienā platībā gadu no gadu, vērojams efektivitātes kritums, jo dzīvnieki pie tā pierod.   Izmantojot jaunaudžu aizsardzībai spilgtas krāsas plastmasas aizsargklipšus, tie agrotehniskās kopšanas laikā palīdz pamanīt koku.

Elvīra Grasmane, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, mežsaimniecības projektu vadītāja: Aizsācies Eiropas Inovāciju partnerības projekts, kurā sadarbojoties desmit partneriem tiks izveidoti kalkulatori CO2 piesaistes apjoma aprēķināšanai meža teritorijās, kā arī  izstrādāts rīcības plāns oglekļa tirdzniecības iespējai Latvijā. 

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *