Mežs atjaunots par 1800 ha vairāk

2017. gadā Latvijā kopā atjaunoti 40 400 hektāri meža, no kuriem valsts mežā atjaunoti 15 300 hektāri, bet pārējo īpašnieku mežā – 25 100 hektāri.
Pērn atjaunotā meža platība ir par 1800 hektāriem lielāka kā iepriekšējā gadā. Salīdzinājumā ar 2016. gadu pārējo īpašnieku mežos atjaunots par 2500 hektāriem vairāk, savukārt valsts mežos atjaunotā meža platība ir par 700 hektāriem mazāka.
Mežu var atjaunot sējot vai stādot, vai veicinot dabisko atjaunošanos, ja tā norit ar konkrētajiem augšanas apstākļiem atbilstošām koku sugām. 2017. gadā mežs sējot vai stādot atjaunots 13 000 hektāru platībā (32,2% no kopējās atjaunotās meža platības). Valsts mežos sējot vai stādot atjaunoti 7800 hektāru (tas ir 60,0% no kopējās mākslīgi atjaunotās meža platības), bet pārējo īpašnieku mežos sēti vai stādīti ir 5200 hektāru. No pārējo īpašnieku mežos atjaunotās platības 25 100 hektāriem, lielākā daļa – 19 900 hektāru, ir atjaunoti dabiski, tas ir 79,3%.
Meža atjaunošanas noteikumu prasības un meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju pieņemtie lēmumi atjaunojamās koku sugas izvēlē nodrošina meža atjaunošanu ar piecām galvenajām, saimnieciski izmantojamām koku sugām – bērzu, priedi, egli, apsi un baltalksni.
2017. gadā Latvijā skuju kokiem atjaunoti 13 594 hektāri jeb 34 % no atjaunotās kopplatības (egle – 15 %, priede – 19 %), bet ar lapu kokiem atjaunoti 26 805 hektāri jeb 66% no atjaunotās kopplatības. Galvenās meža atjaunošanā izmantotās lapu koku sugas ir bērzs – 11 984 hektāri (30 %), apse – 7376 hektāri (18%) un baltalksnis 5756 hektāri (14%).
Meža atjaunošanā izmantotās galvenās koku sugas valsts mežos un pārējo īpašnieku mežos ir atšķirīgas: valsts mežos 49 % platību ir atjaunotas ar skuju kokiem (t.sk. egle 20 %, priede 29%), bet pārējo īpašnieku mežos ar skuju kokiem atjaunotas tikai 24 % platības (t.sk. egle – 18 % un priede – 6%). Pārējo īpašnieku mežos dominē ar bērzu atjaunotās audzes (30 %), kā arī lielu daļu sastāda baltalksnis (22 %) un apse (22 %).
Meža atjaunošana ir mežsaimnieciskās darbības veids par kura veikšanu meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jāinformē Valsts meža dienests. Meža likumā ir noteikts – «Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir atjaunot mežaudzi pēc cirtes vai citu faktoru ietekmes, ja mežaudzes šķērslaukums ir kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu, kā arī nodrošināt atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes kopšanu.»
Avots: Valsts meža dienests

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *