Mežinieku saimei piepulcējas jaunie Meža fakultātes absolventi

20. jūnijā LLU Aulā augstākās izglītības diplomus ieguva 75 jaunie mežzinātnieki, mežinženieri un kokapstrādes inženieri. Viņi absolvēja vienu no senākajām un tradīcijām bagātākajām LLU fakultātēm – Meža fakultāti jeb, runājot studentu vārdiem, Mežus.

Dzīvi saistīt ar meža nozari

Diplomus izlaidumā saņēma pamatstudiju programmās studējošie: 12 absolventi programmā «Mežzinātne», 38 absolventi programmā «Mežinženieris» un 7 absolventi programmā «Kokapstrāde» Savukārt augstākā līmeņa studiju programmu «Mežzinātne» un «Koksnes materiāli un tehnoloģija» absolvēja 18 jaunie maģistri.

Fakultātes dekāns Linards Sisenis izlaidumā akcentēja veiksmīgi aizvadīto studiju noslēguma darbu izstrādi un pateicās visiem, kuri šajā procesā bija iesaistīti, lai jauno absolventu pētījumi būtu augstā kvalitātē: «Noslēguma darbu pārbaudījuma komisijas fakultātē izstrādātos bakalaura un maģistra darbus atzina par labiem, ar aktuālām tēmām un augstu izstrādes kvalitāti. Tas ir sasniegts, pateicoties intensīvam fakultātes darbam un arī partneru iesaistei no mežzinātnes institūta «Silava», AS «Latvijas Valsts meži» un citiem uzņēmumiem». 

Par labāko maģistra darbu autoriem tika atzīti Sintija Barčevska, Aldis Butlers, Liene Kalvāne, Kārlis Kinderevičs, Renāte Trapiņa-Jēče. Savukārt par labāko bakalaura darbu autoriem atzīti Ilva Zvejniece, Sabīne Uļjanova, Evelīna Skrastiņa, Oskars Dupužs, Justs Lūkins, Evita Bauere, Intars Reimandovs, Reinis Barviķis, Olafs Veigurs.

«Absolventiem novēlu turpināt iesākto, mācīties un pilnveidoties. Lai jūs savu dzīvi saistītu ar meža nozari, kas ir Latvijas prestižākā nozare, kura ir un būs nākotne. Lai izdodas piepildīt savus mērķus!» absolventiem novēlēja MF dekāns L. Sisenis.

Savukārt LLU rektore Irina Pilvere, sveicot absolventus, atgādināja, ka studiju laika ieguvums ir gan zināšanas un kompetences nozarē, ko apliecina saņemtie diplomi, gan pieredze, piedaloties un organizējot dažādas ārpus studiju laika aktivitātes. Tieši šī pieredze nosaka speciālista pievienoto vērtību, no kuras ieguvēji būs ne tikai absolventi, bet arī viņu darba devēji. 

Kopumā MF 2019. gadā absolvējuši 89 studenti, no kuriem 14 augstākās izglītības diplomus par iegūtu profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā saņēma ziemas izlaidumā janvārī.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *