Meža īpašniekiem pieejams ES atbalsts

No šā gada 15. decembra līdz 2017. gada 16. janvārim meža īpašnieki varēs iesniegt projekta iesniegumus Lauku atbalsta dienestā, lai pretendētu uz Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.

Pasākumā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 7 miljoni eiro.

Atbalsts trijos pasākumos

Katram pasākumam ir noteiktas aktivitātes, uz kuru atbalstu var pretendēt saskaņā ar Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākuma plānu (MAAPP), to kvalitatīvi izpildot.

ES atbalsta apakšpasākuma «Meža ieaudzēšana» ietvaros atvēlētais kopējais finansējums 1,5 milj. eiro apmērā paredzēts meža ieaudzēšanai un kopšanai, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai.

Apakšpasākuma «Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana» atbalsta ietvaros atvēlētais kopējais finansējums 0,5 milj. eiro apmērā paredzēts meža atjaunošanai platībās, kurās Valsts meža dienests ir konstatējis ugunsgrēku vai dabas katastrofu – vējgāzi, vējlauzi, sniega un ledus radītus postījumus, kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, un tādēļ mežs ir atjaunojams.

Apakšpasākumam «Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošana» atvēlētais kopējais finansējums 5 milj. eiro apmērā paredzēts jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās koku sugas nomaiņai baltalkšņa mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas mežaudzēs. Aktivitāte «Jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu» ir viena no izplatītākajām, uz kuru arī paredzams vislielākais konkurss.

VMD veiks pārbaudi dabā

Gatavojot projekta iesniegumu, meža īpašniekam der pievērst uzmanību vairākām lietām. Pirmkārt, jābūt spēkā esošai meža inventarizācijai. Otrkārt atlasot meža nogabalus, kurus iekļaut MAAPP, jāpievērš uzmanība mežaudzes augstumam, biezumam un citiem parametriem. Nav lietderīgi plānā iekļaut meža nogabalus, kuru parametri neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Piemēram, bieži vien daļa meža īpašnieku MAAPP iekļauj jau izretinātus meža nogabalus. Pirms plāna apstiprināšanas Valsts meža dienests veic pārbaudi dabā, un, konstatējot neatbilstību, meža īpašniekam būs jāveic labojumi, kas aizkavēs visu procesu.

Lai arī līdz iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā vēl ir laiks, jāatceras, ka katru MAAPP jāapstiprina Valsts meža dienesta mežzinim. Ne vienmēr ierēdnis iesniegtos dokumentus varēs izskatīt uzreiz, tāpēc plāna iesniegšanu Valsts meža dienestā nevajadzētu atlikt uz pēdējo brīdi. Neskaidrību gadījumā ieteicams konsultēties pie speciālista. Detalizēta informācija par atbalsta pasākumiem atrodama LAD mājas lapā.

Raimonds Mežaks, mežkopis

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *