Meža īpašnieki aizstāv savas intereses Eiropas Parlamentā

Eiropas Savienības komisārs vides, jūrlietu un zivsaimniecības jautājumos Karmenu Vella, 23.maijā notikušajā konferencē «Beyond wood» pauda viedokli, ka «Meža īpašnieki un apsaimniekotāji strādā tikai pie tā, lai no mežu izmantošanas iegūtu maksimālu peļņu. Tiem trūkst zināšanu un intereses par citiem ar multifunkcionālu mežsaimniecību saistītiem aspektiem».

Reaģējot uz komisāra teikto, Eiropas meža īpašnieku konfederācija (CEPF), Eiropas lauksaimnieki un lauksaimniecības kooperatīvi, Eiropas zemes īpašnieku organizācija (ELO), Eiropas valsts mežu apsaimniekotāju asociācija (EUSTAFOR), Eiropas pašvaldību meža īpašnieku federācija (FECOF), kā arī Dienvideiropas meža īpašnieku apvienība (USSE) nosūtījuši kopēju vēstuli, kurā pausta attieksme par Vella kunga izteikto viedokli.

Komisārs Vella savus secinājumus pamatoja ar 2015. gadā publicēto «State of Nature in the EU» atskaiti, kurā secināts, ka mežu biotopi un dabas daudzveidība Eiropā nepārtraukti samazinās.

Vēstulē savukārt uzsvērts, ka, ik gadu apkopotie «State of Europe’s Forests» dati un nacionālie meža inventarizācijas dati liecina – meža platības un bioloģiskā daudzveidība palielinās, pateicoties mērķtiecīgam meža īpašnieku darbam. Vadoties pēc ilgtspējīgas mežsaimniecības principiem meža īpašniekiem ir izdevies palielināt koku sugu daudzveidību un atmirušās koksnes daudzumu mežaudzēs, kā arī aizsargājamo meža platību īpatsvaru Eiropā. Statistika liecina, ka Eiropa ir viena no vadošajām apaļkosnes ražotājām pasaulē. Turklāt vairāk kā 50% mežu pilda ūdens, augsnes un ekosistēmu aizsardzības funkcijas. Meži absorbē 9% Eiropas CO2 emisiju. Vēstulē norādīts arī fakts, ka 90% mežu ir brīvi pieejami atpūtai un tūrismam.

Lai atbalstītu meža nozares pārstāvjus, arī desmit Eiropas Parlamenta deputāti pauduši savu nostāju, nosūtot vēstuli komisāram Vellam. Deputāti vēstulē uzsvēruši, ka komisāra runa ir «viņpus realitātes!». Parlamentārieši norādījuši, ka aktīvai mežu apsaimniekošanai ir izšķiroša loma mežu ilgtspējīgai attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai. Vēstulē uzsvērts, ka, pateicoties meža īpašnieku un meža apsaimniekotāju centieniem izdevies sasniegt zaļās ekonomikas mērķus. Deputāti komisāram Vellam atgādinājuši īpašumtiesību nozīmi Eiropas Savienībā, kā arī lūguši izmantot visaptverošu pieeju, vērtējot meža politiku Eiropā.

Avots: Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *