Meža fakultāte svin 75 gadu jubileju

Foto: LLU MF

Aizvadīti 95 gadi kopš augstākās mežizglītības pastāvēšanas valstī un godināta LLU Meža fakultāte (MF), atzīmējot tās apaļo 75 gadu jubileju. Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Aulā 17. oktobrī  pulcējās vairāki simti mācībspēki, studenti, absolventi, meža nozarē strādājošie speciālisti un viesi, lai atsauktu atmiņā savu studiju laiku.

Nenogurstošs darbs arī nākotnē

Latvijas nacionālā bagātība ir mežs un tam piederošie cilvēki, kas mīlējuši, cienījuši un izkopuši «zaļā zelta» platības jau gadsimtu garumā. Lai nosargātu mums dārgāko un veicinātu mežu kvalitatīvu apsaimniekošanu, ir nepieciešams kas vairāk, kā vienkāršas ikdienišķas pastaigas meža gaisotnē. Un to ļaudīm valstī spēj nodrošināt vienīgi augstākā mežizglītība.

«LLU MF ir viena no aktīvākajām fakultātēm universitātē ar savu neatlaidību un vēlmi sadarboties valstiskā un starptautiskā mērogā. Ir svarīgi saglabāt un stiprināt šo fakultātes statusu, kas nodrošina kvalitatīvu studiju programmu īstenošanu Latvijas Republikā. Un, lai to paveiktu, mūsu darba pienākums ir pievērsties īpaši izstrādātai stratēģijai, kas spējīga īstenoties vienīgi pacietīga un smaga darba rezultātā,» atklāja MF dekāns Dagnis Dubrovskis.

MF raugās nākotnē

  1. oktobrī MF notika jubilejai veltīta konference, kurā D. Dubrovskis stāstīja par fakultāti tās darbību šodien un iecerēm nākotnē.

«Lai veicinātu fakultātes izaugsmi un tās ieguldījumu mūsdienu jaunatnes izglītošanā, MF jābalstās uz četriem galvenajiem uzdevumiem. Pirmkārt, mūsu pienākums ir veicināt mācību studiju procesa infrastrutūras attīstību. Tikpat svarīgu lomu studenta pašizaugsmē ieņem praktiskā apmācība, kas jāpaplašina arvien lielākos apmēros. Treškārt, mācību procesā ir jāiesaista arvien vairāk profesionālu vieslektoru, tādējādi radot iespēju studentiem paplašināt savas zināšanas un interesi sadarboties ar uzņēmumiem nākotnē. Un visbeidzot – ir jārūpējas par akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanu, jo valsts piešķirtie līdzekļi atalgojumiem ir kritiski, neskatoties uz augsto meža nozares IKP devumu valstij,» norāda dekāns un turpina, «Ik gadu pieredzes apmaiņas nolūkos Latviju pamet vairāki desmiti MF studenti, kuru mērķis ir apgūt zināšanas citās sadarbības valstu Meža fakultātēs. Arī pie mums viesojas apmaiņas studenti gan no Lietuvas, Somijas, gan Vācijas, Čehijas un Grieķijas. Turpretim MF ir cieša saikne ar uzņēmumiem, kas veicina zinātnes attīstību un sniedz tiešu materiālo, kā arī morālo atbalstu studiju kvalitātes pilnveidošanā. Vērienīgu ieguldījumu topošo speciālistu izglītošanā ir devuši AS «Latvijas valsts meži» un citi meža nozares uzņēmumi. Tā pat Katru trešdienu meža nozares speciālisti vada vieslekcijas, atklājot aktuālāko informāciju un nianses, kuras būtu jāpārzina jebkuram meža nozarē strādājošajam. Savukārt sadarbība zinātnes jomā ļāvusi izveidot mūsdienīgas laboratorijas, kur fakultātes materiālās bāzes uzlabošanai investēti ap 1,5 miljoni eiro. Paldies fakultātes profesoriem, sadarbības partneriem un cilvēkiem, kuri ieguldījuši laiku un enerģiju nozīmīgajā darbā!»

Godina padarīto

Īpašas emocijas raisīja Jelgavas pilī notikušais svinīgais pasākums, kura gaitā izskanēja neskaitāmi paldies un laba vēlējumi gan fakultātei, gan tās darbiniekiem un meža nozarei kā pastāvošai Latvijas vērtībai. Ar brīnišķīgiem goda vainagiem, kā simbolu par neizsīkstošo spēku, tika godināts profesors Dagnis Dubrovskis un bijušie fakultātes dekāni – profesors, inženierzinātņu doktors Leonards Līpiņš un emeritētais profesors, inženierzinātņu doktors Alfons Grīnfelds. Turpretim, pasākuma viesus ar sirsnīgām dziesmām un dejām latviskā garā iepriecināja vietējie mākslinieki.

Dienas gaitā viesi tika aicināti apmeklēt arī LLU MF un SIA «MeKA» atklātās lekcijas katedrās un apskatīt jaunizveidotās laboratorijas. Arī SIA «MeKA» vēstures lappusēs 10 gadus būvētais ceļš uz izaugsmi atsājis nedzēšamas pēdas, kas bija vēl viens būtisks iemesls atkalredzēties savas Alma Mater telpās. Savukārt fakultātes pagalmā tika svinīgi atklāta Jelgavas pašvaldības dāvinātā keramikas čiekura skulptūra, kur ar savu klātbūtni fakultāti pagodināja arī skulptūras autore, keramiķe Ilze Emse-Grīnberga.

Tūlīt pēc svinīgā koncerta fakultātes studenti, absolventi un pārējie viesi tika aicināti apmeklēt Meža fakultātes un Kokasptrādes katedras mājīgās telpas, kur neformālā gaisotnē turpinājās atkalredzēšanās svētki.

Agita Gabranova, Meža fakultātes studente

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *