«Metsa Forest Latvia» jau 29. gadu Latvijas mežsaimniecībā

Meža īpašniekam, gatavojoties veikt meža ciršanu un atjaunošanu, lai viss noritētu bez pārpratumiem, ir jāizvēlas uzticamākais sadarbības partneris.

Mežizstrādes uzņēmuma vai apaļkoku pircēja izvēlē vienmēr ir vērts balstīties ne tikai uz nesenu pieredzi, ieteikumiem vai solījumiem, bet izvērtēt uzņēmuma reputāciju ilgstošākā laika periodā.

Pieredze un nevainojama reputācija

Ja meža izaudzēšana Latvijā šobrīd prasa vidēji 80 gadus, tad sadarbības partnera reputācijai, kuram to gribat uzticēt, būtu jābūt nevainojamai un atbildības līmenim – ļoti augstam.

Lai pārliecinātos par uzņēmuma atbildību, būtu jāvērtē visas tā darbības sastāvdaļas – gan piedāvājums, resursi un iespējas to izpildīt, izpildes kvalitāte, sadarbības partneri, ienākumi, attiecības ar bijušajiem klientiem. Nozīmīgs rādītājs ir arī starptautiskā orientācija.

Kā zināms laba reputācija un veiksmīga uzņēmējdarbība iet roku rokā. Ikviena uzņēmuma vadītājs zina, ka laba reputācija un slava sekmē uzņēmuma izaugsmi.

«Metsa Forest Latvia» veiksmīga darba noslēpumi

Uzsākot darbu tālajā 1990.gadā, kā Latvijas – Somijas kopuzņēmums SIA «Silva», vēlāk pārtopot par Metsäliitto koncerna pārstāvi Latvijā un iekļaujoties «Metsä Group» sastāvā, pārdzīvoti gan pārmaiņu laiki un krīzes situācijas, gan treknie gadi.

Par SIA «Metsa Forest Latvia» (bijušā Silva) veiksmīgu darbību rūpējas uzņēmuma vadītājs Juris Antoņevičs kopā ar savu uzticamo komandu. Pa šo laiku uzkrāta milzīga pieredze un sasniegta augsta darba kvalitāte pakalpojumu nodrošināšanā tādās pamatdarbības jomās kā mežizstrāde, meža atjaunošana, koksnes iepirkšana un koksnes tirdzniecība.

Domājot par SIA «Metsa Forest Latvia» sasniegumiem pa šo laiku, nāk prātā viens no veiksmīga biznesa pamatprincipiem, kurš saka: «Atrodi cilvēku vajadzību un piepildi to. Dari to labāk par citiem.» Kopš uzņēmums uzsāka darbu, specializējoties mežizstrādē, šodien tas izaudzis par vienu no lielākajiem uzņēmumiem Latvijā, kas veic arī apaļkoku iepirkšanu no privātpersonām. SIA «Metsa Forest Latvia» strādā 43 darbinieki, kuru vidējais darba stāžs ir aptuveni 18 gadi. 2018. gadā uzņēmuma apgrozījums izaudzis līdz 62,304 miljoniem eiro.

Apaļkoku iepirkšana

«Šodien mums ir viens no plašākiem apaļkoku transportēšanas un iepirkšanas tīkliem valstī, tādēļ saviem klientiem varam piedāvāt labākās cenas un izdevīgākos sadarbības noteikumus. Lai palīdzētu labāk orientēties pašreizējā tirgus situācijā, piedāvājam iepazīties ar «Metsa Forest Latvia» SIA apaļkoku iepirkšanas cenām, tas viss ērtāk izdarāms uzņēmuma mājas lapā www.metsaforest.com» saka uzņēmuma vadītājs Juris Antoņevičs.

Uzņēmums veic apaļkoku iepirkšanu Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē 10 iecirkņos – gan mežā un pie ceļa, gan arī 3 ostās – Rīnūžu (Rīga), Liepājas un Mērsraga ostā. Pateicoties sortimentu profesionālai uzmērīšanai, kā arī precīzai samaksai atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, koksnes tirdzniecības apjomi aizvien palielinās. «Metsa Forest Latvia» SIA visu apaļkoksni, izņemot papīrmalku, piegādā Latvijas lielākajiem kokmateriālu pārstrādes uzņēmumiem. «Metsa Forest Latvia» SIA piegādā apaļkoksni tādiem Latvijas uzņēmumiem kā SIA «Latvijas Finieris», SIA «PATA», SIA «Vika Wood», SIA «Gaujas koks», SIA «BSW Latvia» u.c.

Uz Somiju un Zviedriju uzņēmums ik gadu eksportē ap 0,7 milj. kubikmetru papīrmalkas un šķeldas. 

Sadarbības partneri

SIA «Metsa Forest Latvia» ietilpst Somijas koncernā «Metsä Group», kura mātes uzņēmums «Metsäliitto Cooperative» pieder 103 000 Somijas meža īpašniekiem. «Metsä Group» darbojas 30 valstīs, nodarbinot 9310 cilvēku, tās apgrozījums 2018. gadā bija 5.709 miljardi eiro. Darbības jomas ir koksnes sagāde, kokzāģēšana, koksnes izstrādājumu ražošana. «Metsä Forest», t.sk. SIA «Metsa Forest Latvia» sagādātie koksnes izejmateriāli tiek piegādāti arī «Metsä Group» piederošajai pasaulē pirmajai jaunās paaudzes bioproduktu ražotnei Aanekoski – lielākajai koksnes pārstrādes rūpnīcai Ziemeļu puslodē, kas gadā izmantoto 6.5 miljoni m³ koksnes, saražojot 1.3 miljoni tonnu skujkoku un bērza celulozes.

Līdz 2023. gadam «Metsä Group» paredzēts realizēt investīciju projektus 2 miljardi EUR apjomā – jaunu bioproduktu ražotni Kemi, priedes baļķu kokzāģētavu Rauma, Husumas celulozes rūpnīcas Zviedrijā modernizāciju.

Spēja domāt ilgtermiņā

No savas darbības pirmsākumiem SIA «Metsa Forest Latvia» darbojoties biedrībās, aktīvi iesaistoties meža īpašnieku problēmu risināšanā.

Ar mērķi radīt interesi par mežu jaunajai paaudzei, uzņēmums ik gadus ņēmis dalību centrālajos Meža dienu pasākumos, atbalstījis «Meža ABC» Kuldīgā, piedalījies Meža dienas Priekuļos «Nāc līdzi, ejam mežā!» organizēšanā. Tāpat uzņēmums ir viens no Somugru tautu festivāla atbalstītājiem.

Mežizstrādē uzņēmums allaž atbalstījis modernāko tehnoloģiju ieviešanu un procesa pilnveidošanu, sākot ar projektu «Starpciršu mehanizācija» 2005. gadā, sadarbojoties ar LVMI «Silava» zinātniekiem.

Meža atjaunošana

Būtiski, ka privātie mežu īpašnieki aizvien vairāk uztic «Metsa Forest Latvia» SIA veikt ne tikai meža ciršanu, bet arī tā atjaunošanu ar meža augsnes gatavošanas frēzi BRACKE T26.a, kas nodrošina virkni priekšrocību meža atjaunošanas un ieaudzēšanas darbos, samazinot izmaksas. Slēdzot līgumu par izcirstās platības atjaunošanu, uzņēmums veic augsnes sagatavošanu un mežaudzes atjaunošanu un kopšanu, līdz Valsts meža dienests to atzīst par atjaunotu.

Mežizstrāde

SIA «Metsa Forest Latvia» 2018. gadā noslēgti 75 sadarbības līgumi par dažādiem mežsaimniecības pakalpojumiem ar Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem lauku apvidos. Kā norāda SIA «Metsa Forest Latvia» ražošanas daļas vadītājs Raivo Ošis, «Metsä Group» koncerna uzņēmumi ražošanā izmanto tikai zināmas izcelsmes koksni, 90% – sertificētu koksni. Atbalstam PEFCTM un FSC® koksnes sertifikācijas sistēmas. Arī jaunākās tehnoloģijas mežizstrādē šodien nodrošina pilnīgu caurspīdīgumu katrā pakalpojuma sniegšanas posmā. «Bez tam regulāri mūsu izstrādāto cirsmu auditus veic «Metsä Group» pārstāvji, apliecinot, ka visi sagādes procesi tiek precīzi dokumentēti, mežizstrāde tiek veikta saskaņā ar visām prasībām un par katru tās posmu informācija ir pieejama arī meža īpašniekam,» saka ražošanas daļas vadītājs Raivo Ošis.

Meža īpašnieku izglītošana

Uzņēmuma centrālais birojs atrodas Rīgā. Uzņēmuma iecirkņu meistari Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē ir sasniedzami ikkatram meža īpašniekam, lai sniegtu palīdzību un konsultētu dažādos ar mežsaimniecību saistītos jautājumos. Nepārtraukti notiek meža īpašnieku bezmaksas konsultēšana par īpašuma vērtības palielināšanu un ilgtermiņa apsaimniekošanu, bezmaksas palīdzība ciršanas apliecinājuma saņemšanai un pārskatu iesniegšanai Valsts Meža dienestā (VMD). Notiek semināri par jaunaudžu kopšanu, kopīgi apmeklēta osta, izzinot kokmateriālu iepirkšanas punkta darbu, izglītojošas ekskursijas. Visiem meža īpašniekiem – kā potenciālajiem, gan esošajiem un bijušajiem sadarbības partneriem, SIA «Metsa Forest Latvia», regulāri pa elektronisko pastu nosūta informāciju par dažādiem pasākumiem par mežu, kuros iespējams piedalīties.

Nav jābaidās no augstākās cenas

«Metsa Forest Latvia» SIA Vidzemes VZ4 iecirkņa iepirkšanas meistars Pēteris Tārauds, kurš meža nozarē nostrādājis 20 gadus un labi pārzina visas ar VMD un mežsaimniecību saistītās lietas, norāda: «Es katram meža īpašniekam pirms cirsmas pārdošanas ieteiktu aptaujāt un izvērtēt pēc iespējas lielāku skaitu piedāvājumu. Nav jābaidās no augstākās cenas, bet gan uzmanīgi jāiepazīstas ar līguma tekstu, jo tajā var būt norādīts, ka īpašniekam kaut kāda naudas summa pēc izstrādes ir jāatmaksā atpakaļ. Tādejādi cena var izrādīties daudz nepievilcīgāka. Ja ir šaubas par kādu līguma punktu, ko īpašnieks neizprot, protams, var griezties un konsultēties pie mums. Mēs to ko solām, to arī vienmēr izpildām un atpakaļ avansā samaksāto naudu nekad neprasām.»

Kā saņemt maksimumu par savu cirsmu

Kā norāda «Metsa Forest Latvia» SIA Vidzemes VZ6 iecirkņa iepirkšanas meistars Ģirts Kolāts – mežsaimnieks, kurš meža nozarē nostrādājis 20 gadus: «Mūsu pakalpojumus šobrīd pieprasa gan nelieli privāto mežu īpašnieki, gan lieli uzņēmumi. Piesaista mūsu darba kvalitāte. Bieži meža īpašnieki jautā: «Kā saņemt maksimumu par savu cirsmu, kas to nosaka?» Tieši ražošana un loģistika ir tas pluss, kas nodrošina labāko cenu par apaļkoku, ko piedāvā «Metsa Forest Latvia» SIA.»

Kādi darbi mežā jāveic

Kā norāda «Metsa Forest Latvia» SIA Vidzemes VZ1 iecirkņa iepirkšanas meistars Uldis Cirsis, kas pēc mežzinātnes studijām LLU Meža fakultātē strādā uzņēmumā 1,5 gadu, meža īpašniekam būtu svarīgi ik katru no pilna meža apsaimniekošanas cikla posmiem veikt pēc iespējas kvalitatīvāk un pārdomātāk, kas arī ir garantija, lai no sava meža īpašuma saņemtu maksimumu. Lielākajai daļai meža īpašnieku nav izpratnes par to, kādi mežsaimnieciskie darbi mežā jāveic. Pārsvarā visi zina ciršanu un tā ir svarīga, taču cenšamies pievērst uzmanību, ka eksistē virkne citi darbi, piemēram, meža atjaunošana, kopšana, apsekošana, aizsargāšana no meža dzīvniekiem un kaitēkļiem.

Labākā cena visu koku sugu koksnei

Kā norāda Vidzemes VZ3 iecirkņa iepirkšanas meistars Jānis Gržibovskis, kas strādā meža nozarē no 1994. gada, «Metsa Forest Latvia» SIA prioritāte ir cirsmu pirkšana, mežizstrāde un kokmateriālu pirkšana pie ceļa. Piedāvājam savus pakalpojumus jebkura lieluma meža platību apsaimniekošanai un varam piedāvāt labu cenu visu koku sugu koksnei, jo katrai ir savs iespējami izdevīgākais ciršanas laiks.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *