Medības palīdz samazināt dzīvnieku nodarītos postījumus mežam

Mežkopja mērķis ir audzēt ražīgas, vērtīgas un veselīgas kokaudzes. Pašlaik šī mērķa sasniegšanu arvien vairāk apgrūtina pieaugušais meža dzīvnieku skaits un to radītie postījumi.

Viens no efektīvākajiem risinājumiem, ievērojot mežkopja un mednieka intereses, ir dzīvnieku skaita regulēšana jeb medības. AS «Latvijas valsts meži» (LVM) savās apsaimniekotajās teritorijās ir noslēgusi 922 medību tiesību nomas līgumus.

Veiksmīgai medījamo dzīvnieku postījumu samazināšanai nepieciešama laba sadarbība starp zemes īpašnieku un medību tiesību nomnieku. Pirmais solis tās nodrošināšanā ir informācijas apmaiņa par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un platībām, kurās veikti jaunaudžu aizsardzības darbi, jo medniekiem ir jāzina vietas, kurās organizēt intensīvākas medības. Šogad LVM ir nosūtīja informāciju par postījumiem 568 mednieku formējumiem.

Mednieku formējumus, kuru nomas teritorijās ir konstatēti būtiski mežaudžu postījumi, LVM aicina uz reģionālām sanāksmēm, lai kopīgi meklētu risinājumus situācijas uzlabošanai. Šogad tika organizētas 10 reģionālās sanāksmes, uz tām aicinot 165 mednieku organizācijas.

Savukārt mednieku formējumus, kuru medību tiesību nomas platībās ir konstatēti kritiski postījumi, aicina uz individuālām pārrunām. Šogad šādā kategorijā iekļaujas 27 mednieku organizācijas, kurām pēc individuālām pārrunām tiks nosūtītas turpmāko veicamo aktivitāšu norādes.

LVM un mednieki saprot, ka tikai sadarbojoties var panākt līdzsvaru starp mežsaimniecību un medību saimniecību.

Avots: LVM

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *