LVM padome apstiprinājusi AS «Latvijas valsts meži» ilgtspējas pārskatu

1. jūlijā AS «Latvijas valsts meži» (LVM) padome apstiprināja uzņēmuma ilgtspējas pārskatu par 2019. gadu.

Pārskats pirmoreiz sagatavots atbilstoši starptautiski atzītām «Global Reporting Iniciative» (GRI) vadlīnijām, un tas atspoguļo LVM darbību līdzsvarotu uzņēmuma ekonomisko, sociālo un vides stratēģisko mērķu sasniegšanā.

LVM stratēģiskos ekonomiskos mērķus, piemēram, palielināt ilgtermiņa peļņu, palielināt apsaimniekojamo aktīvu un kokaudžu vērtību un attīstīt augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, papildina uzņēmuma stratēģiskie sociālie mērķi, piemēram, veicināt sabiedrības līdzdalību un sadarbību mežu apsaimniekošanā un attīstīt darba vidi, kas paaugstina lojalitāti un atraisa pašmotivāciju. Līdztekus ekonomiskajiem un sociālajiem mērķiem, LVM izvirzīti arī vides stratēģiskie mērķi, piemēram, veidot saudzīgu sabiedrības attieksmi pret meža vidi un palielināt mežu devumu globālo klimata izmaiņu mazināšanā un atjaunojamo resursu izmantošanā.

«Ilgtspēja ir būtiskākais LVM pārvaldības vadmotīvs, bet tās principu īstenošana ikdienā ir iespējama tikai sadarbībā ar visām ieinteresētajām pusēm: uzņēmuma īpašnieku, sadarbības partneriem, darbiniekiem, zinātnes un izglītības iestādēm, valsts un nevalstiskajām organizācijām un sabiedrību. LVM ir pateicīga par uzņēmuma ieinteresēto pušu iesaistīšanos, kas tiek īstenota dažādos līmeņos – konsultācijas, sarunas, iesaiste un pat partnerība kopīgu lēmumu pieņemšanā,» norāda LVM padomes loceklis Mārtiņš Gaigals.

LVM ekonomiskais devums valsts un pašvaldību budžetos divdesmit gadu laikā veido vairāk nekā 1,1 miljardu eiro nodokļu un dividenžu veidā. Ik gadu atbilstoši uzņēmuma akciju turētāja (Zemkopības ministrijas) ziedošanas pamatprincipiem LVM daļu no peļņas novirza arī valsts līmenī nozīmīgu labdarības, veselības un sociālās palīdzības, kultūras un mākslas, sporta, izglītības un zinātnes projektu atbalstīšanai.

Nemainīgi būtiska uzņēmumā ir arī vides vērtību saglabāšana – teju 17 % no apsaimniekoto mežu un vairāk nekā 20 % no visu zemju kopplatības LVM apsaimnieko ar dabas aizsardzības mērķi.

Neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem kokmateriālu tirgū un meža darbiem nepieciešamā ziemas sala trūkumu, LVM peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa 2019. gadā bija vairāk nekā 118 miljoni eiro, pārsniedzot iepriekšējā gada peļņu par 8 miljoniem. Atbilstoši LVM padomes ieteikumam, uzņēmuma akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums valstij izmaksāt dividendēs vairāk nekā 76 miljonus eiro.

LVM lielākais izaicinājums situācijā, kad palielināta ekonomikas attīstības nenoteiktība, ir spēja pielāgot savu pamatdarbību atbilstoši tirgus pieprasījumam. 2020. gadā, saskaņā ar LVM padomes apstiprināto budžetu, uzņēmums plāno atjaunot mežaudzes teju 16 tūkstošu hektāru platībā, izkopt jaunaudzes 31 tūkstoša hektāru platībā, kā arī 477 tūkstošu kubikmetru apjomā veikt meliorācijas grāvju attīrīšanu no piesērējuma. Iecerēts arī atjaunot teju 23 tūkstošus hektāru meža meliorācijas sistēmu un nodot ekspluatācijā 348 kilometrus meža ceļu.

Avots: LVM

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *