LVM atbalsta valsts kontroles ieteikumus

AS «Latvijas valsts meži» (LVM) atbalsta Valsts kontroles izstrādātos ieteikumus Zemkopības ministrijai derīgo izrakteņu apsaimniekošanas jomā un aktīvi līdzdarbosies to ieviešanā, tostarp sadarbojoties ar nozares atbildīgajām ministrijām zemes dzīļu ilgtspējīgas apsaimniekošanas plāna izstrādē. Tomēr uzņēmums stingri noraida Valsts kontroles ziņojumā ietvertos pārmetumus.

Proti, LVM ieskatā Valsts kontroles piedāvātais kūdras nozares kopējā eksporta apjoma salīdzinājums ar uzņēmuma gūtajiem kūdras atradņu zemes nomas maksas ieņēmumiem ir nekorekts un rada nepatiesu iespaidu par nozares efektīvu pārvaldību.

«Jāņem vērā, ka AS «Latvijas valsts meži» pārņēma jeb faktiski «mantoja» kūdras un citu derīgo izrakteņu ieguves nozari ar jau spēkā esošām līgumsaistībām ar konkrētiem uzņēmumiem. AS «Latvijas valsts meži» uzdevums, pārņemot nodotos zemes nomas līgumus derīgo izrakteņu ieguvei 2000. gadā,  galvenokārt, ir bijis nodrošināt nomas līgumu saistību izpildi atbilstoši  to saturam un spēkā esošajiem tiesību aktiem.  Visas nozares eksporta ieņēmumu un LVM iznomāto kūdras atradņu nomas maksas starpību var skaidrot ar kūdras pārstrādes uzņēmumu zināšanām un spēju investēt ražotnēs, ražojot eksportspējīgus kūdras produktus – iepakotus augstas vērtības substrātus. Te ir salīdzināti divi pilnīgi dažādi produkti, ko raksturo atšķirīgs patērētājs, nesalīdzināmi kapitālieguldījumi to ražošanai un nesalīdzināmi produktu pievienotās vērtības līmeņi, līdz ar to šāds salīdzinājums nav korekts,» pauž Edvīns Zakovics, AS «Latvijas valsts meži» valdes loceklis.

Līdztekus LVM nepiekrīt Valsts kontroles ziņojumā ietvertajai interpretācijai par uzņēmuma laika posmā no 2015. gada līdz 2018. gadam īstenoto kūdras atradņu zemes nomas maksas indeksāciju, kas, Valsts kontroles ieskatā, iespējams, varēja tikt īstenota ātrāk.

Valsts kontrole savā ziņojumā vērš uzmanību arī uz AS «Latvijas valsts meži» līdzšinējo rentabilitātes aprēķināšanas metodiku, norādot, ka tajā nav iekļautas uzņēmuma apsaimniekošanā esošās kokaudzes. LVM uzsver, ka uzņēmuma gada pārskati ir sagatavoti atbilstoši starptautiskai grāmatvedības praksei un tiem ir pievienots starptautisku revidentu atzinums, tādēļ uzņēmums nevar piekrist Valsts kontroles paustajam, ka uzņēmuma pārskatos ir iekļauta nekorekta informācija. «Nevaru piekrist apgalvojumam, ka LVM aktīvu atdeve ir zem nozares vidējā, gluži otrādi – uzņēmuma ekonomisko datu analīze skaidri parāda, ka LVM rentabilitāte ir augsta ne tikai Latvijas līmenī, bet arī salīdzinot ar līdzīgiem meža apsaimniekošanas uzņēmumiem Eiropā – Austrijā, Vācijā, Somijā un Igaunijā», pauž Edvīns Zakovics.

Tāpat arī LVM vērš uzmanību, ka daudzās Eiropas valstīs, līdzīgi kā Latvijā, vietējo likumdevēju lēmumu rezultātā kokaudzes nav iekļautas meža apsaimniekotāju uzņēmumu bilancēs – tā tas ir, piemēram, Polijā, Somijā, Austrijā, atsevišķos Vācijas apgabalos un citur.

Avots: LVM

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *