LLU Meža fakultāte uzsāk jauno studentu uzņemšanu

EKA_5333_cv

20. jūnijā, LLU Aulā, Jelgavas pilī, notika LLU Meža fakultātes izlaidums, un jau 25. jūnijā sākusies jauno studentu uzņemšana.

Diplomus par augstākās izglītības iegūšanu 20. jūnijā saņēmuši pamatstudiju programmu «Mežzinātne», «Darba aizsardzība un drošība», «Mežinženieris», «Kokapstrāde» un maģistra studiju programmu «Meža ekoloģija un mežkopība», «Meža ekonomika un politika», «Koksnes materiāli un tehnoloģija», «Meža darbi un tehnika» absolventi! Bet visiem tiem, kas ar 1.septembri vēlas uzsākt studijas Meža fakultātē, pēdējā iespēja pieteikties studijām ir 7. jūlijā plkst. 20–24: Uzņemšanas naktī LLU.

Dekāns aicina turpināt nosprausto kursu

Sveicot absolventus, LLU Meža fakultātes dekāns Dagnis Dubrovskis svinīgajā runā teica: «Mēs savā dzīvē pieņemam izaicinājumus, un šos izaicinājumus pārvēršam par iespējām. Pirms vairākiem gadiem jūs pieņēmāt lēmumu studēt Meža fakultātē, un tas rezultāts, kas sasniegts, ir tilts uz jūsu jaunajām iespējām. Šogad mūsu fakultāti absolvē 141 jaunais speciālists. Šis kopā pavadītais laiks ir bijis ļoti ražīgs ne vien studiju laikā, jaunu zināšanu ieguvē, bet arī sabiedriskajā darbā. Īpaši liels prieks ir bijis sadarboties ar mūsu fakultātes studentu biedrību «Šalkone», kas aktīvi piedalījusies Meža fakultātes sabiedrisko pasākumu organizēšanā. Liels nopelns bijis arī kursa vecākajiem, kuri palīdzēja vadīt studiju procesu. Un, protams, mūsu fakultātes tradīciju kopšana un sportiskās aktivitātes. Pirms pateikties absolventiem par kopā pavadīto laiku, gribētu pateikties visu absolventu vecākiem, kas, uzņemoties šo nastu, palīdzējuši savām atvasēm augt un attīstīties. Novēlu visiem jums turpmāk nezaudēt neatlaidību un turpināt nosprausto kursu!»

Studiju gadi iemāca daudz

Studentu pārstāve savā uzrunā neslēpa to, ka studenti studiju laikā iemācās daudz ko vairāk, kā tikai studiju programmu: «Esam iemācījušies kopā dzīvot un sadzīvot, esam iemācījušies mīlēt savu augstskolu, kursa biedrus, pasniedzējus, esam iemācījušies pagatavot sev un saviem kursa biedriem kartupeļus 10 dažādos veidos, esam iemācījušies dalīties ar visu, arī ar špikeriem, ja kaut ko nezinām. Atceroties, kā kopā uzsākās studijas 1. kursā, nāk prātā kāda pasniedzēja frāze: «Mežā nekas nav piesiets!». Dodoties tālāk, tikai no mums pašiem ir atkarīgs, kā mēs turēsim grožus savās rokās, cik tālu tiksim, kādi speciālisti mēs būsim. Mīlēsim savu zemi, Latvijas zaļo zeltu un savu Meža fakultāti!»

  1. gada pamatstudiju absolventi

Bakalaura studiju programmu «Mežzinātne», iegūstot lauksaimniecības zinātņu bakalaura grādu mežzinātnē, šogad absolvējuši 32 studenti. Paula Zeltiņa bakalaura darbs ieguvis izcilu vērtējumu. Programmas absolvente Evija Ozola–Ozoliņa studiju laikā kļuvusi par Kārļa Ulmaņa stipendiāti.

Bakalaura studiju programmu «Mežinženieris» absolvējuši un inženierzinātņu profesionālo bakalaura grādu mežzinātnē ieguvuši 31 pilna laika un 15 nepilna laika studenti. Labāko diplomdarbu autori – Māra Kukoja, Rihards Ķepītis, Māra Stolere, Pēteris Vīrs, Baiba Džeriņa un Lauris Gumskis. Programmas absolventi Laima Baltiņa, Dina Vernava, Dāvis Bērzkalns un Ēriks Miglāns studiju laikā kļuvuši par SIA Konekesko stipendiātiem, bet Rihards Ķepītis saņēmis Arvīda Kalniņa vārdisko stipendiju.

Iegūstot inženierzinātņu profesionālo bakalaura grādu materiālzinātnē, bakalaura studiju programmu «Kokapstrāde» absolvējuši 24 studenti. Labākā diplomdarba autors – Kārlis Pugovičs.

Diplomi izsniegti arī 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas «Darba aizsardzība un drošība» 23 absolventiem. Izcilu vērtējumu par diplomdarbiem saņēmuši Oksana Zīmone, Andis Šnēvelis un Kaspars Kondratjevs.

  1. gada maģistra studiju absolventi

Iegūstot zinātņu maģistra grādu, Meža fakultāti šogad absolvējuši 3 studiju programmas «Koksnes materiāli un tehnoloģija» maģistranti. Diplomus saņēmuši 4 maģistra studiju programmas «Meža ekonomika un politika» studenti. Mežzinātņu maģistra grādu ieguvuši 6 studiju programmas «Meža ekoloģija un mežkopība» beidzēji. Inženierzinātņu maģistra grādu mežzinātnē ieguvuši 3 studiju programmas «Meža darbi un tehnika» absolventi.

Par augstākās izglītības iegūšanu diplomus saņēmuši kopumā 141 LLU Meža fakultātes absolventi. Viņu vidū arī izcilnieks Pauls Zeltiņš, kurš izlaidumā saņēma «Sarkano diplomu». Absolvents uzsver: «Šo četru gadu laikā esmu nostiprinājis pārliecību, ka izvēlējos interesantu un manai dzīves uztverei piemērotu jomu, kurā nākotnē darboties.» Viņš jau ir izlēmis, ka turpinās studijas Meža fakultātes maģistrantūrā, turklāt arī maģistra studiju laikā ir iecerējis izmantot apmaiņas studiju iespējas ārvalstīs.

Starptautiskā sadarbība

Daudzi studenti savu panākumu stāstu pirmās lappuses sāk veidot jau augstskolas gados, un vairāki tajās vēsta par studijām ārpus Latvijas. Studijas aiz mūsu zemes robežām ir ne tikai lieliska iespēja papildināt zināšanas savā studiju jomā un pavērot studiju procesa norisi citā valstī, bet arī laba izdevība nostiprināt svešvalodu zināšanas un apgūt konkrētās valsts valodu. Turklāt apmaiņas programmu studenti mēdz teikt, ka ieguvuši nenovērtējamu bagātību, iepazīstot jaunus draugus, citu valstu kultūru un tradīcijas.

Mežkopības katedrai starptautiskā sadarbība izveidota ar Ziemeļreinas – Vestfālenes Lauksaimniecības, Vides un patērētāju aizsardzības ministriju. Sadarbības ietvaros notiek kopīgu semināru organizēšana, katedras docētāju stažēšanās Vācijā, studentu prakses Vācijā, Vācijas Meža augstskolu studentu prakses Latvijā, Vācijas meža darbinieku profesionālās ekskursijas Latvijā, LLU profesoru lekcijas Ebersvaldes meža augstskolā.

Meža izmantošanas katedrā tiek realizēts starptautisks projekts HARVESTHEAD – Līdzdalība Ziemeļu–Baltijas Sadarbības Tīklā Meža Tehnoloģijā. Notiek katedras mācībspēku pieredzes apmaiņas braucieni uz Austriju, Igauniju, Lietuvu, Skotiju,  Somiju, Vāciju, Zviedriju u.c. valstīm.

Kokapstrādes katedra izveidojusi sadarbību ar Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu universitāti, Helsinku universitāti (Somija), Igaunijas Lauksaimniecības universitāti, Lietuvas Lauksaimniecības universitāti, Tallinas Tehnisko universitāti (Igaunija), Kotkas Profesionālo augstskolu (Somija), Poznaņas Lauksaimniecības universitāti (Polija), Drēzdenes Arodakadēmiju (Vācija), Rozenheimas Mācību institūtu (Vācija).

Gadu gaitā Meža fakultātei ir izveidota cieša sadarbība arī ar dažādām institūcijām Latvijā, tostarp ar akciju sabiedrību «Latvijas valsts meži», akciju sabiedrību «Latvijas Finieris» un Latvijas Kokrūpniecības federāciju izveidots Meža un koksnes resursu pētniecības un attīstības institūts. Pētniecībā un studiju programmu attīstībā cieša sadarbība izveidojusies ar Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtu un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu «Silava».

Plašāka informācija par uzņemšanu – LLU portāla sadaļā «NĀC STUDĒT»!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *