LLU Meža fakultāte gaida jaunos studentus

 

18. jūnijā LLU Meža fakultātes izlaidumā jaunie speciālisti saņēma diplomus par veiksmīgu studiju noslēgumu.

Bet līdz pat 12. jūlija pusnaktij, ikkatrs, kura izvēle izdarīta par labu LLU Meža fakultātei,  tiek gaidīts pieteikties pamatstudijām Jelgavas pilī, Lielajā ielā 2.

Saņem diplomus

Šogad pamatstudijas un maģistrantūras studijas Meža fakultātē absolvēja 141 jaunie speciālisti, no tiem 118 ieguva bakalaura grādu, bet 23 – maģistra grādu.

Pamatstudiju programmā «Mežzinātne» studijas noslēdza 22 absolventi. Savukārt pamatstudiju programmu «Mežinženieris» absolvēja 25 nepilna laika studiju studenti un 29 pilna laika studenti. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu «Kokapstrāde» šogad absolvēja 25 studenti, bet darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikāciju ieguva 17 nepilna laika studenti, kuri absolvēja studiju programmu «Darba aizsardzība un drošība.» Maģistra grādu un diplomu šogad saņēma 23 studenti, kuri absolvēja «Mežzinātnes» programmu.

Meža fakultātes dekāns D. Dubrovskis pateicās pasniedzējiem un studentu vecākiem par piedalīšanos studentu izglītošanā un sveica studentus, kuri bija aktīvi gan studiju procesā, gan ārpus studiju aktivitātēs. Aktīvākie Meža fakultātes studenti – Ieva Rudēvica, Ilze Sīka, Mārcis Cielavs, Oskars Zemītis, Leonīds Beluško, Oskars Grīnfelds, Andris Cirsis, Emīls Krustiņš, Emīls Silavs, Jānis Kokins, Kārlis Lupiķis un Ivo Gabrāns.

Uzņemšana noslēgsies 12. jūlijā

Šogad LLU Meža fakultātē 50 budžeta vietu skaits paredzēts pamatstudijām studiju programmā «Kokapstrāde», kuras ietvaros paredzēti specializācijas virzieni: koksnes produkti un tehnoloģijas; rūpnieciskais dizains; koksnes produktu mārketings un loģistika. Pēc studiju beigšanas jaunajiem speciālistiem tiks izsniegts Inženierzinātņu profesionālais bakalaurs materiālzinātnē un kokapstrādes inženiera kvalifikācija.

25 budžeta vietas paredzētas pamatstudijām «Mežinženieris». Pēc studiju beigšanas jaunajiem speciālistiem tiks izsniegts Inženierzinātņu profesionālais bakalaurs mežzinātnē un mežsaimniecības inženiera kvalifikācija.

25 budžeta vietas paredzētas pamatstudijām studiju programmā «Mežzinātne». Pēc studiju beigšanas jaunajiem speciālistiem tiks izsniegts Lauksaimniecības zinātņu bakalaurs mežzinātnē.

Pamatstudijām studiju programmā «Mežzinātne» paredzēta tikai pilna laika studijas, kas ilgst 4 gadi (8 semestri). Studiju maksa par pilna laika studijām ārpus budžeta vietām sastāda € 900 semestrī. Pamatstudijām studiju programmās «Mežinženieris» un «Kokapstrāde» paredzētas gan pilna, gan nepilna laika studijas. Attiecīgi 4 gadi (8 semestri) un 5 gadi (10 semestri). Studiju maksa par pilna laika studijām sastāda € 900 semestrī, bet par nepilna laika studijām – € 600 semestrī.

Maģistra studijām dokumentus var iesniegt sekojošās studiju programmās: «Meža ekoloģija un mežkopība», «Meža darbi un tehnika», «Meža ekonomika un politika», «Koksnes materiāli un tehnoloģija». Studijas notiek tikai pilna laika klātienes studijās, studiju ilgums – 2 gadi (4 semestri). Studēt iespējams gan budžetā, gan pa maksu (studiju maksa semestrī – € 1020).

Dokumenti pamatstudijām

Lai pieteiktos studijām pilna un nepilna laika pamatstudijās, ja vidējā izglītība iegūta Latvijā, jāuzrāda dokumentu oriģināli:

  • pase vai personas apliecība (eID);
  • ja mainīts vārds vai uzvārds, tā maiņu apliecinošs dokuments;
  • atestāts/diploms;
  • atestāta/diploma pielikums (sekmju izraksts);
  • CE sertifikāti. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543;
  • dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa.*

Maksa par pieteikumu studijām ir 30 eiro, un tajā var būt iekļautas vairākas studiju programmas vai studiju veidi (piem., pilna laika un nepilna laika).

Pieteikšanās pamatstudijām un dokumentu uzrādīšana noslēgsies 12.jūlijā ar pasākumu «Uzņemšanas nakts», kura laikā līdz plkst. 23.59 LLU Sudraba zālē, Jelgavas pilī, Lielajā ielā 2, Jelgavā ikkatram studēt gribētājam būs iespējams izdarīt izvēli par labu vienai vai otrai studiju programmai.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *