«Latvijas valsts meži» strādā pie jaunas apmācību programmas ieviešanas mežizstrādes tehnikas operatoriem

AS «Latvijas valsts meži» (LVM) speciālisti ir adaptējuši Latvijas apstākļiem zviedru izstrādāto RECO (Rational Efficient Cost Optimization) apmācību ciklu, kas jau labu laiku darbojas Zviedrijā.

AS «Latvijas valsts meži» (LVM) sadarbībā ar «Meža mašīnu operatoru mācību centrs» 2015. gadā realizēja pirmās šāda veida apmācības 3 Latvijas mežistrādes uzņēmumiem. No katra uzņēmuma tika izvēlēti vairāki operatori un ar tiem tika veikts pilns apmācību cikls.

Nodrošina efektīvu darbu ilgtermiņā

RECO apmācību cikls darbojas kā «operatoru darba un mežizstrādes uzņēmumu monitoringa» sistēma. Programmas mērķis ir uzlabot mežizstrādes daba efektivitāti un pēc tam to, protams, noturēt arī ilgtermiņā.

RECO apmācību cikls balstās uz iespēju mežizstrādes tehnikas operatoriem, vērot savu un kolēģu darbu no malas, apzināties kļūdas un tās novērst. 2015. gada jūlijā, oktobrī un novembrī realizētā pilotprojekta ietvaros, apmācību sākumā tika nofilmēts harvesteru un forvarderu operatoru darbs, tad safilmētais materiāls tika rediģēts un samontēts, pēc tam sekoja seminārs, kura laikā operatori tika iepazīstināti ar efektīvākajām darba metodēm un tie varēja vērot savu darbu ekrānā un no instruktoriem dzirdēt, kur un ko katrs no operatoriem dara neefektīvi vai nepareizi un kā tas būtu uzlabojams. Katram operatoram šo semināru laikā tika sniegtas pamācības, kas būtu jādara savādāk, lai darba kvalitāte un ražīgums uzlabotos. Pēc tam instruktori operatoriem veic individuālās praktiskās apmācības uz mašīnām mežā, kuru laikā pilnveido uzlabojamās prasmes. Tad operatoriem tiek dotas 3–4 nedēļas, kuru laikā viņiem jācenšas izmantot jauniegūtās zināšanas un jāuzlabo savs darbs. Pēc tam sekoja atkārtota operatoru darba prasmju filmēšana un īss seminārs, kura laikā visi kopīgi ekrānā vēroja, kā ir uzlabojušās darba prasmes un, kas vēl ir jāuzlabo, kam vēl jāpievērš uzmanība, lai darbs būtu maksimāli efektīvs.

«Iesaistīto uzņēmumu vadība ļoti atzinīgi novērtēja rezultātus pēc šīm apmācībām un divi uzņēmumi vēlāk arī izrādīja lielu interesi par iespējām šādā veidā veikt arī pārējo uzņēmumu operatoru apmācības. Vislielāko gandarījumu sniedza tas, ka arī paši operatori ļoti labi atsaucās par šāda veida apmācībās iegūtajām zināšanām un uzlabotajām prasmēm. Turklāt paši operatori kā lielāko vērtību minēja to, ka ir šī iespēja nofilmētajos materiālos redzēt, kur viņi paši savā ikdienas darbā un rutīnā reāli kļūdās vai dara nepareizi!» atzīst Meža mašīnu operatoru mācību centra vadītājs Roberts Keraitis.

Viņš arī neslēpj, ka, protams, nekur nav pazudusi problēma par to, ka šāda veida apmācības ir samērā dārgas, jo ir jāiegulda papildus darbs, kas it kā nenotiek tiešā saskarsmē ar operatoru, kas it kā nav nosaucama par tiešu apmācību procesu, un to arī fiziski neredz uzņēmuma vadība, kura šīs apmācības apmaksā. Godīgi jāsaka – ne vienmēr uzņēmumu vadība ir gatava tērēt papildus naudu darbinieku apmācībām situācijā, kad kadru maiņa meža mašīnu operatoru vidū joprojām ir gana liela, turklāt garantēta darāmā darba ne vienmēr ir tik daudz un pietiekami ilgu periodu uz priekšu. Tomēr labā ziņa ir tā, ka no septembra sākuma, sadarbībā ar biedrību «Zaļās mājas», atkal ir iespēja meža nozares uzņēmumiem iegūt līdzfinansējumu savu darbinieku apmācībām.

Mežizstrādātājiem interese ir liela

Viens no uzņēmumiem, kura darbu LVM atzinīgi novērtējusi vairāku gadu garumā, un kurš mācību programmas pilotprojekta ietvaros 2015. gadā piedalījās mācībās bija ZS «Vairogi» no Jaunjelgavas. ZS «Vairogi» darbojas mežizstrādes un kokmateriālu pārvadājumu jomās. Kopš 2008. gada ZS «Vairogi» orientējas uz pakalpojumu sniegšanu valsts mežu apsaimniekotājam. Šobrīd darbu apjoms valsts mežos veido 90% no visiem pasūtījumiem. Uzņēmumam ir  4 kokvedēji, 2 harvesteri un 2 forvarderi, uz kuriem nodarbināti 16 meža mašīnu operatori. ZS «Vairogi» aktīvi darbojas Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijā, kura ir arī devusi  savu redzējumu, kā vislabāk Ogres tehnikumā apmācīt mežizstrādes operatorus.

ZS «Vairogi» vadītājs Andris Kalnozols skaidro: «No mūsu uzņēmuma LVM organizētajās RECO apmācībās piedalījās 7 meža mašīnu operatori – 3 harvesteru un 4 forvarderu operatori.

Es kā uzņēmuma vadītājs uzskatu, ka jaunās tehnoloģijas un to ieviešana, tai skaitā meža mašīnu operatoru apmācības, ir atbalstāmas un dod vajadzīgo efektu. Tādēļ, protams, mēs izmantojām LVM piedāvāto iespēju, jo operatoru darba efektivitātes paaugstināšana mūsu uzņēmumam ir svarīga, bet ņemot vērā šī brīža zemās pakalpojumu cenas, ir grūti izšķirties par  investīcijām operatoru apmācībai.

Es kā meža nozares uzņēmuma  vadītājs uzskatu, ka mežizstrādes uzņēmumam  jācenšas palielināt peļņu, nevis palielinot meža mašīnu parku, bet paaugstinot darbinieku darba kvalitāti un efektivitāti un strādājot pie esošā meža mašīnu parka izmaksu samazināšanas. No savas pieredzes varu teikt, ka ir pieredzējuši operatori, kuriem ir iesakņojušās lietas, kas ar moderno tehniku tiek darītas nepareizi. Tādejādi zaudē darba kvalitāte un efektivitāte, tehnika tiek ekspluatēta neatbilstoši un darbinieks arī nogurst vairāk. Uzņēmuma vadītājam jābūt tolerantam, motivējot darbiniekus mainīties, jo tādā veidā iegūst gan uzņēmums, gan pats darbinieks. Pareizi noregulēta tehnika darbinieku nogurdina daudz mazāk.

Kā galveno ieguvumu no apmācībām, ko organizēja LVM, adaptējot Latvijas apstākļiem zviedru izstrādāto RECO apmācību ciklu harvesteru, forvarderu operatori atzīst iespēju redzēt savas kļūdas no malas. Apmācību sākumā pāris stundas katra operatora darbs tika filmēts. Pēc tam profesionāls apmācību speciālists katra operatora darba nofilmēto materiālu samontēja – pareizs darbs, kļūdains darbs. Tad mēs visi  harvestera, forvardera operatori un es – uzņēmuma vadītājs, kā vienota komanda  gājām klasē un kopā skatījāmies katra operatora  darbu un analizējām. Būtu bijis labi, ja pretī būtu simulators, lai uzreiz parādītu, kā tajā situācijā būtu jādara, kas ir izrādījusies kļūdaina.  Šajā gadījumā tas tika paskaidrots ar vārdiem uz ekrāna  katru situāciju izskaidrojot atsevišķi. Tas nav tas pats, kā sausi vairākkārt skaidrot, ka ir kļūda. Redzot sevi no malas ikkatrs labāk saprot un atzīst savas kļūdas. Komandā cilvēks redz, ka ir vienota sistēma visiem un visi strādā pēc konkrētām darba metodēm. Tāpat nav pareizi, ja uz profesionālām kļūdām ilgstoši norāda tikai uzņēmuma vadītājs, bet arī apmācību speciālisti kas ir daudz profesionālāki, un kas dod lielāku  motivāciju mainīties.

Svarīgs ir uzņēmuma vadītāja cilvēciskais faktors, kāda ir viņa attieksme pret darbinieku, redzot kļūdas. Nekādā gadījumā nedrīkst nopelt vai sodīt, bet motivēt mainīties, strādāt labāk un kvalitatīvāk, jo tādā veidā iegūst visa komanda un klients tādu komandu novērtē augstāk un sadarbība nākotnē ir ilgtspējīgāka.

Biedrības «Zaļās mājas» piedāvāto līdzfinansējumu, lai veiktu operatoru apmācību uzņēmumā pēc LVM piedāvātā apmācību cikla centīsimies izmantot, jo arī caur LVM kvalitātes piemaksām, ir iespēja ieguldīto naudu daļēji atpelnīt.»

Meža mašīnu operatoru mācību centrs

Meža mašīnu operatoru mācību centrs darbojas SIA «Meža un koksnes attīstības institūts» paspārnē un kopš 2009.gada nogales regulāri veic harvesteru un forvarderu operatoru apmācības Latvijas mežizstrādes uzņēmumiem. Kopš 2012.gada tiek piedāvātas apmācības arī kokvedēju vadītājiem–operatoriem. 2013.gada nogalē un 2014.gada sākumā tika veiktas apmācības arī Igaunijas meža mašīnu operatoriem.

AS «Latvijas valsts meži» Ražošanas kvalitātes daļas vadītājs Jānis Gercāns: «LVM atzinīgi novērtē uzņēmēju un mācību iestāžu ieguldījumu jauno un praktizējošo speciālistu apmācībās. Uzņēmējdarbībā nekas nestāv uz vietas – šodienas un nākotnes vajadzības prasa jaunas zināšanas un prasmes. Tāpēc nepārtraukta mācīšanās ir līdzeklis, kas sekmē katra cilvēka individuālo un komandas, kurā viņš darbojas, virzību uz panākumiem. Mēs ikdienas darbā redzam, ka uzņēmumi, kas iegulda sava darbaspēka attīstībā, sasniedz augstākus rezultātus par uzņēmumiem, kas paļaujas uz pagātnē iegūtām prasmēm. Tomēr šāda tendence nav LVM interesēs – mēs vēlamies līdzsvarotu kompetences palielināšanos gan LVM, gan pakalpojumu sniedzēju uzņēmumos. Tāpēc aktīvi iesaistāmies mācību programmu satura izstrādē un izplatīšanā.

Mācību centrs šobrīd piedāvā 7 dažādas individuālās apmācības un 3 seminārus meža mašīnu operatoriem, kā arī 3 dažādus seminārus kokvedēja vadītājiem, individuālās apmācības reālā darba vidē – cirsmā. Semināri pēc vajadzības un laika apstākļiem var tikt novadīti gan mežā, gan telpās.

«2009.gada beigās un 2010.gada sākumā, aptaujājot visas trīs meža izstrādē iesaistītās puses – mežu īpašniekus, mežistrādes uzņēmumu vadību un operatorus – un analizējot visu trīs pušu vajadzības, vēlmes un redzējumu par to, kas un kā būtu maināms kopējā darba un sasniedzamo rezultātu uzlabošanā, nonācām pie secinājumiem, kā visefektīvāk būtu veicamas apmācības. Rezultātā mēs radījām tādu kā meža mašīnu operatoru individuālo prasmju novērtēšanas «programmu», stāsta Roberts Keraitis.

Mācību centra instruktori, sadarbojoties ar nozares labākajiem speciālistiem, izstrādāja harvesteru un forvarderu operatoru zināšanu un profesionālo prasmju novērtēšanas tabulas. Tajās instruktors, vērojot novērtējamā/testējamā operatora darbu, izdarīja pavisam konkrētas atzīmes, kas rezultātā atklāja jau skaidru ainu – ko konkrētais operators prot un galvenais – savā darbā arī izdara ļoti labi, kas varbūt nepadodas kā vajadzētu, un kur tam vispār trūkst zināšanu un pavisam konkrētu prasmju sava ikdienas darba veikšanai.

Atkarībā no šiem operatoru prasmju testēšanas rezultātiem, tālāk tiek piemērotas individuālas apmācības – jo šāda novērtēšana ļauj daudz labāk saprast, kas kuram konkrētajam operatoram pietrūkst, lai viņš strādātu maksimāli efektīvi. Nav nepieciešams katram operatoram mācīt pilnīgi visu no «A līdz Z» – tas aizņem gan laiku, gan ir pietiekami dārgi, gan nereti rada operatoros mazliet vieglprātīgu attieksmi vai pat zināmu pretestību pašam mācību procesam kā tādam. Daudz lietderīgāk un rezultatīvāk apmācības notiek tad, ja pats operators jūt, ka viņš apmācību procesā iegūs jaunas zināšanas un prasmes, redz šo apmācību radīto efektu un izmaiņas sava darba rezultātā!

«2010.gadā pēc šādas uz novērtēšanas balstītu apmācību metodes veicām apmācības 33 operatoriem no 12 uzņēmumiem. 2011.gada sākumā sākām domāt, kā vēl efektīvāk varētu veikt šo novērtēšanu un parādīt operatoriem viņu kļūdas «no malas». Instruktori sāka apzināties, ka operatori ne vienmēr grib ticēt, ka kaut ko dara ne pārāk efektīvi un tehnikas sniegtās iespējas ne vienmēr tiek izmantotas optimāli. Nolēmām, ka būtu lieliski operatoru darbu nofilmēt un iegādājāmies 2 GoPro kameras, kurās novērtēšanas procesā varētu uzstādīt un harvestera vai forvardera kabīnes jumta vai manipulatora. Tas lieliski ļautu pēc novērtēšanas operatoram ļaut uz savu darbu paskatīties «no malas» un tādējādi ļaut saprast, ka īstenībā jau ir mazliet savādāk nekā varbūt viņam pašam līdz šim ir šķitis. Divus operatorus arī togad nofilmējām un rezultāts apstiprināja mūsu domas – tas darbojas, un operatoriem vairs nebija sajūta, ka instruktors «ne to» par viņu sarakstījis novērtēšanas tabulā.

Diemžēl mēs nebijām rēķinājušies ar kādu visai svarīgu faktu – šāda filmēšana un safilmētā materiāla rediģēšana un montēšana aizņem papildus laiku, kas, protams, rada papildus izmaksas, bet… mežizstrādes uzņēmumi nebūt nebija gatavi tērēt naudu par, viņuprāt, 2 «liekām» dienām. Nākamos 8 operatorus togad mēs novērtējām jau atkal bez filmēšanas,» par paveikto meža tehnikas operatoru apmācībā stāsta Roberts Keraitis.

Strādāts pareizajā virzienā…

«2011.gadā sākumā ar LKF palīdzību meža nozares uzņēmumiem parādījās iespēja savu darbinieku apmācībām piesaistīt ESF līdzfinansējumu. Diemžēl mēs šo savu, pašu radīto, lielisko «produktu» nebijām paspējuši novest līdz tādai kondīcijai, lai to varētu piedāvāt kā pilnībā gatavu mācību kursu šī projekta ietvaros. Līdz ar to uzņēmumi izrādīja interesi par apmācību kursiem, kuri bija iekļauti projekta piedāvājumā. Rezultātā sanāca tā, ka šis mūsu lieliskais instruments operatoru prasmju novērtēšanā un uz rezultātiem balstītā apmācībā palika tādā kā «ēnā».

Tomēr visas labās lietas kādreiz atgriežas – 2015.gada sākumā AS «Latvijas valsts meži» speciālisti no Zviedrijas meža institūta Skogforsk uzzināja, ka zviedri ir izstrādājuši un jau labu laiku izmantoto tādu kā «operatoru darba un mežizstrādes uzņēmumu monitoringa» sistēmu, kas saucas RECO (Rational Efficient Cost Optimization).

Kad LVM speciālisti ar RECO iepazīstināja arī mūsu instruktorus, mums par izbrīnu redzējām, ka šī programma jau daudz nopietnākā līmeni piedāvā tādus apmācību principus, ko mēs paši bijām aprobējuši jau 2009.gada nogalē,» skaidro Meža mašīnu operatoru mācību centra vadītājs Roberts Keraitis.

«Patlaban mēs, kā mācību pakalpojumu veicējs, šī projekta ietvaros veicam viena liela mežizstrādes uzņēmuma 20 operatoru apmācības, kurās veicam gan operatoru darba filmēšanu un novērtēšanu, gan pēc tam seminārā rādām safilmētos materiālus un tālāk seko arī individuāla apmācība, kas balstīta uz novērtēšanā iegūtajiem rezultātiem. Šobrīd tiek risināts jautājums par iespēju iegūt tiesības izmantot zviedru izstrādāto RECO apmācību ciklu, ko akciju sabiedrība «Latvijas valsts meži» speciālisti ir adaptējuši Latvijas apstākļiem. Labi apzinoties šīs programmas efektivitāti un cerot, ka uzņēmēji arī to novērtēs, esam iegādājušies papildus kameras filmēšanai un jaudīgu datortehniku ar speciālām video apstrādes programmām mācību video materiālu apstrādei un, ja izdosies iegādāties minētās tiesības, uzreiz piedāvāsim uzņēmumiem šo lielisko produktu,» ir pārliecināts Roberts Keraitis.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *