Latvijas meža dienās AS «Latvijas valsts meži» iepazīstina ar veikumu

Baltijā lielākajā meža izziņas pasākumā «Latvijas Meža dienas» Tērvetē 26. un 27. maijā bija iespēja iepazīties ar AS «Latvijas valsts meži» darbības jomām un veikumu.

Valsts mežu apsaimniekotājs apmeklētājus iepazīstināja ar koksnes ražošanas procesu no sēklas līdz pārdošanai paredzētiem koksnes produktiem, kvalitatīvu meža un dekoratīvo stādu ražošanu, dabas aizsardzības pasākumiem, meža kopšanu un aizsardzību no kaitēkļiem un pārnadžiem, kā arī dabas produktiem, medījumiem, derīgo izrakteņu ieguvi un izmantošanu, ceļu būvi un darba procesā izmantotajām tehnoloģijām.

• 2022. gadā Latvijas koksnes pārstrādes uzņēmumiem realizēti 6,59 miljoni kubikmetru koksnes, tai skaitā 6,39 miljoni kubikmetru apaļkoksnes sortimentu

• 2022. gadā kopumā pārdots 661 tūkstotis megavatstundu šķeldas, ieņēmumos gūstot 17,5 miljonus eiro.

• 2022. gadā veikta meža atjaunošana, kā arī plantācijas meža un meža ieaudzēšana 19,2 tūkstošu hektāru platībā, tai skaitā stādot un sējot mežs atjaunots 13,2 tūkstošos hektāru.

• Jaunaudzes koptas 28,6 tūkstošu hektāru platībā, savukārt atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana veikta 30,3 tūkstošos hektāru. Pārskata gadā no piesērējuma attīrīti 499 tūkstoši kubikmetru meliorācijas grāvju.

• 2022. gadā kopumā realizēti 61,4 miljoni meža koku stādu, no kuriem 89% jeb 54,9 miljoni ir ietvarstādi un stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu. 32,7 miljoni stādu realizēti meža atjaunošanai LVM apsaimniekotajās platībās, 13,8 miljoni pārdoti privātiem Latvijas mežu īpašniekiem, bet 14,6 miljoni eksportēti.

• Kvalitatīvu meža koku stādu realizācijas apjoma palielināšanā 2022. gadā ieguldīti 2,2 miljoni eiro. Mežvidu kokaudzētavā uzstādītas divas laistāmās iekārtas ar garās nakts sistēmu, kā arī uzsākta stādu šķirošanas un uzglabāšanas kompleksa būvniecība. Popes un Valmieras kokaudzētavām aktualizēti investīciju projekti stādu saldētavu būvniecībai.

• Ieņēmumos no minerālo materiālu un to maisījumu tirdzniecības gūti 4,0 miljoni eiro, pārsniedzot 2021. gada ieņēmumus par 1,6 miljoniem eiro. 2022. gadā kopumā realizēti 1559 tūkstoši kubikmetru minerālo materiālu un to maisījumu, kas ir par 592 tūkstošiem kubikmetru vairāk nekā gadu iepriekš.

• Meža infrastruktūras objektos – meža ceļu un tiltu būvniecībā, meža meliorācijas sistēmu atjaunošanā un koka vairogu brauktuvju izveidē ieguldīti 37,7 miljoni eiro. Pārskata gadā meža ceļu būvniecībā investēti 31,9 miljoni eiro, ekspluatācijā nodoti 339 km meža ceļu.

• Lai palielinātu oglekļa piesaisti, meža meliorācijas sistēmu atjaunošanā investēti 5,1 miljons eiro, veikti projektēšanas darbi 16,0 tūkstošu hektāru platībā, savukārt ekspluatācijā nodoti objekti 17,7 tūkstošu hektāru apjomā.

• Plānojot meža darbus apzinātas jaunas aizsargājamo sugu atradnes, aizsargājamo putnu ligzdošanas, riestošanas vietas, Eiropas Savienības nozīmes meža, purvu, ūdeņu, zālāju un kāpu biotopi. Vides apsekošana veikta vairāk nekā 12 tūkstošu ha platībā. Ligzdošanas sekmes novērtētas vairāk nekā 500 aizsargājamo putnu ligzdošanas teritorijās, gandrīz 100 medņu riestošanas vietās. LVM vides ekspertu veiktā vistu vanaga monitoringa ietvaros pārbaudītas 195 teritorijas, kurās konstatētas 116 apdzīvotas ligzdas. Eksperti pērn fiksējuši rekordlielu sekmīgo ligzdu skaitu – 81, kā arī rekordlielu jaunatrasto ligzdu skaitu – kopumā 36 jaunas ligzdas. LVM datu bāze papildināta ar 4440 jaunu, retu un īpaši aizsargājamu augu, sēņu, ķērpju, bezmugurkaulnieku sugu atradnēm, kopā uzņēmuma vides eksperti reģistrējuši jau 38,8 tūkstošus retu un aizsargājamu sugu atradnes.

Aizsardzība no egļu astoņzobu mizgrauža.

LVM Meža aizsardzības un ugunsdzēsības vadītājs Edijs Leišavnieks: «Latvijas Meža dienās apmeklētāji daudz interesējušies par ārkārtējo situāciju, un kādēļ notikusi mizgraužu savairošanās. Cērtot egļu audzes izplatās terpēna smarža, kas piesaista mizgraužus. Lidojot turp viņi var sameklēt blakus esošās egļu audzes kurās iemitinās zem mizas un veido sev mītni ar ejām. Mizgraužu invadētie – nokaltušie koki ir jāizved no meža. Cīnoties ar kaitēkli, LVM paši izliek slazdus savās apsaimniekotajās platībās. Izcirtumos plānots izvietot 6000 slazdus. No 1. maija dažos parauglaukumos Latvijā jau noķerta gada norma.»

Kvalitatīvi stādi nākotnes mežam.

LVM Sēklas un stādi klientu apkalpošanas speciāliste Ieva Grudule: «Latvijas Meža dienās Sēklas un stādi stendā bija skatāms mūsu piedāvājums, sākot ar meža sēklām, selekcijas darbu, meža un dekoratīvajiem stādiem un Kalsnavas arboretums. «LVM sēklas un stādi» kokaudzētavas vēl līdz jūnija beigām piedāvā iegādei augstākās kvalitātes selekcionētus stādus – priedes kailsakņu stādus, priedes ietvarstādus, egles ietvarstādus un egles kailsakņu stādus ar uzlabotu sakņu sistēmu. Meža stādi plašā piedāvājumā arvien pieejami kokaudzētavās esošajās saldētavās – Strenču, Mazsilu un Podiņu kokaudzētavās.»

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *