Laiks apsekot vētras postījumus

IMG_5310_cv

Decembra sākumā mūsu valsti «apciemoja» šīs ziemas pirmā lielā vētra. Skaidrs, ka kopējais gāzto un lauzto koku apjoms nav milzīgs. Tomēr apsekojot atsevišķus meža īpašumus, konstatēts, ka ir meža nogabali, kuros bojāto koku apjoms ir pietiekoši liels, lai veiktu meža izstrādi.

Kad nepieciešams apliecinājums

Ja plānojat cirst tikai gāztos kokus, un pēc sanitārās izlases cirtes izpildes mežaudzes pirmā stāva koku šķērslaukums nesamazināsies zem kritiskās vērtības, Valsts meža dienesta izsniegts ciršanas apliecinājums nav nepieciešams. Savukārt ja plānojat cirst arī lauztos kokus, ciršanas apliecinājums būs nepieciešams. Ja apsekojot mežaudzi konstatējat, ka izcērtot bojātos kokus mežaudzes pirmā stāva koku šķērslaukums samazināsies zem kritiskās vērtības, jāraksta iesniegums Valsts meža dienestam sanitārās vienlaidus cirtes veikšanai. Izveidojies izcirtums piecu gadu laikā jāatjauno. Jāatceras, ka veicot sanitāro cirti jāievēro dabas aizsardzības prasības. Rēķinot uz cirsmas hektāra jāsaglabā pieci lielāko dimensiju augtspējīgie un četri sausie ekoloģiskie koki. Meža īpašniekam, izvēloties apsekojamās mežaudzes, vispirms ieteicams apsekot egļu mežaudzes. Sevišķi tās, kurām blakus veikta kailcirte. Tomēr tas nenozīmē, ka vējā necieš arī pārējās koku sugas. Apsekojot vēja postītās mežaudzes konstatēts, ka cietuši arī bērzi, priedes un apses.

Ja meža īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, sanitāro ciršu nosacījumi var atšķirties.  Piemēram Gaujas nacionālā parka dabas lieguma funkcionālajā zonā, lai veiktu sanitāro cirti, meža īpašumam jābūt spēkā esošai meža inventarizācijai un meža apsaimniekošanas plānam.

Raimonds Mežaks, mežkopis

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *