Koku ciršanas apjomi

Valsts meža dienests (VMD), administrējot koksnes resursu ieguvi mežā, 2023.gada jūnijā izsniedzis apliecinājumi saimnieciskās darbības veikšanai 4556 cirsmās.

Kopējā cirsmu platība sastāda 5760 ha, savukārt meža īpašnieka plānotais izcērtamās koksnes likvīdais apjoms ir ticis norādīts 768 567 m³ apmērā. Tai skaitā cirsmas pēc VMD sanitārā atzinuma bija 353, tajās izcērtamā platība sastāda 413 ha, bet izcērtamā krāja 107 950 m³. Savukārt kailcirtes pēc caurmēra VMD jūnijā akceptēja 737 cirsmās ar kopējo platību 606 ha un krāju 151 094 m³.

2023. gada sešos mēnešos Valsts meža dienests ir izsniedzis apliecinājumus saimnieciskās darbības veikšanai 38 290 cirsmās, to kopējā platība ir 50 551 ha un likvīdā krāja ir 5 748 652 m³. Tai skaitā cirtes pēc dienesta sanitārā atzinuma sastādīja 1592 cirsmas ar kopējo platību 1746 ha un krāju 368 300 m³.

Savukārt kopš gada sākuma atļaujas kailcirtēm pēc caurmēra izsniegtas 4872 cirsmās ar kopējo platību 4036 hektāri un krāju 1 030 459 m³.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *